Consiliul Judeţean al Elevilor Suceava, structura reprezentativă a elevilor din judeţul Suceava, anunţă începutul alegerilor pentru postul de elev reprezentant în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Conform Legii Educaţiei Naţionale 1/2011, şcolile sunt conduse de forul decizional numit Consiliu de Administraţie, care reuneşte cei mai importanţi actori din sfera educaţiei: elevi, părinţi, profesori, membri sau delegaţi ai administraţiei publice locale. În cazul elevilor, condiţia principală pentru a intra în cursa pentru funcţia de reprezentant al colegilor lor în acest organism este vârsta minimă de 18 ani. Mai apoi, prin deţinerea şi exercitarea dreptului de vot, aceştia pot influenţa decizii importante, precum conţinutul regulamentului de organizare şi funcţionare al şcolii, materiile din curriculumul la decizia şcolii, numite şi opţionale, modul de acordare a burselor şcolare, prevederile bugetului şi orarul şcolar.

Candidaţii care doresc să fie desemnaţi ca reprezentanţi ai elevilor în Consiliul de Administraţie depun în primele două zile de cursuri un dosar comisiei anunţate de Consiliul Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ, care va conţine următoarele documente: scrisoare de intenţie, copia cărţii de identitate şi o declaraţie conform căreia nu au rude sau afini până la gradul IV inclusiv membri în acelaşi for şi nu au primit sancţiuni disciplinare în ultimii trei ani. Urmează dezbateri şi întâlniri cu elevii şcolii, în care candidaţii îşi prezintă propunerile, iar într-un final are loc procesul de exercitare a votului în mod secret de către elevi.

„În contextul problemelor des întâlnite privind nerespectarea drepturilor elevilor prevăzute de legislaţia în vigoare în şcoli, implicarea activă a acestora este un pilon în rezolvarea carenţelor sistemului de învăţământ românesc. Pe această cale, încurajăm elevii să militeze pentru interesele colegilor lor şi îi invităm să candideze pentru acest post, asigurându-se astfel că deciziile luate de conducerea şcolii în care învaţă sunt în beneficiul lor”, au transmis reprezentanţiiConsiliului Judeţean al Elevilor Suceava.