174 de candidați au absentat miercuri, 21 iulie, de la proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2021, și 41 de candidați s-au retras. Dintr-un total de 1002 candidați înscriși, 828 de cadre didactice au susținut proba scrisă a examenului de titularizare în centrele de concurs de la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava, Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava, Școala Gimnazială Nr. 10 Suceava, Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava și Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava.

La fel ca în anii anteriori, disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși au fost: învățământ preșcolar în limba română (173 de candidați), învățământ primar în limba română (130), educație fizică și sport (113), limba și literatura română (109), matematica (61), limba și literatura engleză  (55), biologie (34), psihopedagogie specială (33), istorie (32), geografie (25), limba și literatura franceză (23), chimie (20), educație muzicală (19), mecanică (16), arte vizuale (14), religie ortodoxă (12) și educație socială (11).

 

·       Primele rezultate, pe 27 iulie

 

Rezultatele inițiale la proba scrisă vor fi afișate în data de 27 iulie, la sediul IȘJ Suceava, dar și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediul IȘJ Suceava sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 3 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7, iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5. Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințele de repartizare, organizate de către IȘJ Suceava în perioada 4 – 5 august. Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2021, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro.