Rectorul Universității „Ștefan cel Mare”, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, a anunțat că universitatea va mai deconta testele RT PCR pentru studenți la cazarea în cămine până la data de 30 septembrie a.c. Ulterior, de la 1 octombrie, această decizie nu va mai fi valabilă.

În anul universitar trecut, USV a decontat, pe bază de documente justificative, câte trei teste RT PCR pentru studenți, în sumă de maximum 200 de lei/test, precum și câte două teste pentru testarea anticorpilor/student/an, în sumă de maximum 100 de lei/test.

Aceste informații vin în contextul în care Tribunalul Suceava a dat recent o sentință prin care a dispus anularea parțială a unei hotărâri a Senatului Universității, mai exact literele a și b din Hotărârea 29, din 22 aprilie 2021, care făcea referire la regulile de cazare în căminele USV.

Litera a prevedea prezentarea unui test PCR negativ, făcut cu cel mult 3 zile calendaristice înainte de efectuarea cazării, respectiv litera b stipula dovada vaccinării pentru cazare, cu cel puțin prima doză.

Aceste decizii au fost anulate în urma unei acțiuni în instanță deschise de un student. Decizia Tribunalului Suceava nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs.

Prof. univ. dr. ing. Valentin Popa a declarat că USV nu comentează deciziile instanței, ci le pune în aplicare, dar va face recurs și până la o sentință definitivă și irevocabilă se suspendă hotărârea de fond.

Prin decizia Tribunalului, dacă rămâne definitivă, din ordinul respectiv ar mai rămâne valabilă doar regula ca în căminele USV să se cazeze exclusiv studenți care au avut Covid și au dovada vindecării, nu mai veche de 6 luni.