16 elevi care studiază la calificarea Tehnician în activități economice au participat, în perioada 01 noiembrie – 12 noiembrie 2021, la un stagiu de pregătire practică în Braga, Portugalia, în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 VET “Formare pentru o carieră de succes”. Organizația parteneră, APLICAPROPOSTA LDA (Braga Mob), a oferit elevilor servicii de consultanţă şi formare profesională la standarde internaţionale, evaluând şi validând stagiile de pregătire practică. Obiectivul central al activității a fost creșterea calității procesului de formare profesională inițială a elevilor aflați în anul III de studiu, în vederea gestionării corecte a șanselor de carieră și a facilitării integrării pe piața europeană a forței de muncă.

 

Pe parcursul celor 10 zile de stagiu de pregătire, cei 16 elevi care studiază la calificarea Tehnician în activități economice au participat la activități inedite specifice departamentului de contabilitate:

  • Identificarea softurilor contabile utilizate la nivelul agentului economic;
  • Cunoașterea softului contabil specializat; Prelucrarea datelor contabile inițiale;
  • Utilizarea softului contabil pentru înregistrarea evenimentelor și tranzacțiilor din contabilitate;
  • Generarea documentelor contabile cu ajutorul softului specializat;
  • Descrierea structurii softului de specialitate; 
  • Prezentarea evenimentelor și tranzacțiilor din contabilitate cu ajutorul softului specializat;
  • Descrierea registrelor contabile utilizate pentru înregistrarea evenimentelor și tranzacțiilor cu ajutorul softului specializat. 

 

Prof. Luminița Hagiu, de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, ne-a spus că „activităţile desfăşurate, precum şi produsele finale care vor fi elaborate de către elevi în baza experienţei acumulate, contribuie la formarea competenţelor tehnice necesare la locul de muncă, şi de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională, facilitând dezvoltarea abilităţii de adaptare la schimbările survenite în contextul socio-economic naţional şi internaţional, formarea de valori şi atitudini care să le permită să se adapteze într-o societate aflată în plină evoluţie, să muncească şi să trăiască într-un mediu multicultural. Competențele dobândite au fost validate de organizația parteneră, prin eliberarea certificatului Europass mobility, a certificatului ECVET și a certificatului de participare la mobilitate”.

Mobilitatea a fost un real prilej de formare profesională, culturală, schimb de experienţă şi exersare a competenţelor lingvistice și informatice pentru elevii participanți. Proiectul se derulează cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Erasmus+.