Delgaz Grid va monta peste 10.500 de contoare inteligente (SMART) la consumatori din zona centrală a muncipiului Suceava, precum și din cartierele George Enescu, Zamca și Mărășești, iar reţeaua de distribuţie de joasă tensiune va fi reabilitată prin înlocuirea a circa 25 de km de cabluri şi a peste 1.700 de tablouri electrice (firide electrice).

Este vorba de un nou proiect Delgaz Grid care a obţinut cofinanţare din fonduri europene pentru o investiţie de peste 88,5 de milioane lei. După cum ne-au spus reprezentanții Delgaz Grid, „investiţia este cofinanțată cu peste 60,7 milioane de lei din Fondul European de Dezvoltare Regională (prin POIM 2014-2020, Axa Prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon), contribuţia companiei noastre fiind de peste 13,7 milioane de lei, la care se adaugă TVA în valoare de 14,1 milioane lei”.

În acelaşi timp, vor fi implementate infrastructura hardware şi aplicaţiile software necesare funcţionării componentelor sistemului de monitorizare inteligentă a distribuției (managementul energiei - contorizare inteligentă, monitorizarea rețelei și managementul întreruperilor). Pe lângă contorizarea inteligentă, realizarea proiectului urmărește și atingerea unor obiective generale, spun reprezentanții Delgaz Grid, reducerea timpilor de întrerupere a serviciului și a numărului de deranjamente/incidente, mai ales a celor neplanificate; monitorizarea alimentării cu energie de la nivelul nodurilor rețelei până la nivelul consumatorului și intervenția rapidă, de la distanță, în cazul unor disfuncționalități, întreruperi etc.; reducerea pierderilor, atât de natură tehnică, cât și comercială prin menținerea parametrilor energiei livrate în zona valorilor nominale.

 

  • Beneficii. Facilități

 

Contorizarea inteligentă oferă o serie de beneficii și facilităţi, și anume: Indexul contorului este transmis în mod automat, nu mai este necesară transmiterea acestuia de către client sau vizita cititorului; factura va reflecta exact consumul realizat, fiind eliminate facturile de estimare, permiţând clienților o mai bună gestionare a consumului şi bugetului; facilitează alegerea de către client a unor tarife diferențiate; pe lângă datele referitoare la consum, contoarele transmit şi diferite tipuri de alarme către sistemul central, unde sunt analizate şi sunt stabilite măsuri de intervenţie de la distanţă sau în teren, după caz; operaţiunile de deconectare şi/sau reconectare la un consumator la care este instalat şi integrat în sistem un contor inteligent nu presupun costuri pentru client.

„În acest an ne-am propus instalarea a peste 22.000 de contoare inteligente și astfel circa 22% dintre clienții Delgaz Grid vor avea contorizare SMART. Pentru perioada 2021-2028 ne propunem montarea a încă 387.000 de contoare, ceea ce înseamnă că 45% dintre clienți vor avea instalate contoare inteligente până la sfârșitul anului 2028”, conform Delgaz Grid.