Bugetul alocat inițial județului Suceava pentru anul 2022 pentru servicii medicale, medicamente, programe naționale de sănătate și dispozitive medicale a fost suplimentat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, ca urmare a rectificării bugetare, cu suma de 99,1 milioane lei, a informat, vineri, directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, Larisa Blanari.

Ea a arătat că acum bugetul pentru acest an depășește 738 milioane lei. Sume suplimentare au fost alocate pentru medicamente cu și fără contribuție personală, medicamente utilizate în programele naționale de sănătate, dispozitive medicale, servicii oferite de medicii de familie, medicii din ambulatoriul de specialitate, servicii medicale stomatologice, servicii medicale spitalicești, îngrijiri medicale la domiciliu, transport sanitar neasistat, servicii medicale de recuperare și servicii medicale paraclinice.

„Suplimentarea bugetului Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, aprobată de CNAS, permite derularea în bune condiții a contractelor încheiate cu furnizorii pentru serviciile medicale acordate asiguraților din județul nostru”, a precizat Larisa Blanari.