Vasile Viorel Melen, fostul primar al comunei Brodina, a fost încarcerat din nou în dosarul în care a fost condamnat definitiv acum trei ani. Acesta fusese eliberat acum câteva luni în baza deciziei Curții Constituționale prin care se constata prescripția unor fapte penale. În cazul lui Melen, judecătorii au ajuns la concluzia că pentru una din faptele pentru care fusese judecat, conflictul de interese, a intervenit prescripția, astfel încât condamnarea de 4 luni de închisoare pentru această faptă a fost anulată. A rămas, în schimb, cealaltă infracțiune, de „folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele ei”, pentru care fostul primar din Brodina a primit 3 ani de închisoare. Cum Vasile Viorel Melen nu executase încă două treimi din această pedeapsă de 3 ani, el a fost încarcerat din nou și va mai sta închis câteva luni până când va intra în comisia de liberare condiționată.

 

 

·       Fusese condamnat definitiv în martie 2020

 

Fostul primar al comunei Brodina, Vasile Viorel Melen, a fost condamnat în martie 2020 de Curtea de Apel Suceava la o pedeapsă de 3 ani și 4 luni de închisoare în regim de detenție. În prima fază a procesului, Tribunalul Suceava îl condamnase pe Melen la o pedeapsă de 2 ani, dar cu suspendare sub supraveghere.

În același dosar, judecătorii au menținut achitarea inculpatei persoană juridică SC FORESTBROD SRL Brodina pentru săvârşirea infracţiunii de ”folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”.

Un alt amănunt extrem de important este acela că măsura sechestrului asigurător dispusă de procurorul DNA care a instrumentat cazul va fi menținută, atât în cazul lui Vasile Viorel Melen, cât și al persoanei juridice SC FORESTBROD SRL Brodina până la recuperarea sumei de 8.333.397,85 de lei.

 

·       A fost trimis în judecată în cursul anului 2017

 

Vasile Viorel Melen a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Serviciul Teritorial Suceava, în cursul anului 2017. Printre altele, Vasile Viorel Melen este acuzat că a semnat contractele de vânzare-cumpărare având ca obiect suprafeţe de teren încheiate între comuna Brodina, reprezentată de primarul Melen Vasile Viorel, şi membrii familiei sale – soţia şi fiul, precum şi SC FORESTBROD SRL Brodina.

„În acest fel s-au obţinut direct/indirect foloase patrimoniale în sumă totală de 136.646,55 lei, constând în contravaloarea preţului din contract al unor terenuri din comuna Brodina, în suprafaţă totală de 18.833 mp, pentru soţia sa, Melen Ana, şi fiul său, Melen David, şi foloase patrimoniale în sumă totală de 22.652.941,34 lei, pentru societatea SC FORESTBROD SRL Brodina, jud. Suceava, cu care s-a aflat în raporturi de muncă în ultimii 5 ani, fiind angajat ca administrator, la data de 01.06.2004, prin contract individual de muncă nr. 17/01.06.2004 până la data de 29.06.2012, când au fost suspendate raporturile de muncă şi de la care a beneficiat de foloase, constând în: salariu, dividende, restituiri sume cu care inculpatul sprijinise societatea sub formă de aport”, se arată într-un comunicat al DNA Suceava.

 

·       Asociere formală pentru obţinerea unui contract de peste 10 milioane de lei

În ceea ce priveşte infracţiunile de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, anchetatorii au explicat în ce constau acestea.

„În calitate de administrator al SC FORESTBROD SRL Brodina şi lider al Asocierii SC FORESTBROD SRL Brodina - SC SUCT SA Suceava, a prezentat, cu rea-credinţă, la data de 15.03.2011, în etapa de licitaţie organizată de comuna Ulma, documente inexacte: constând în Acordul de Asociere dintre SC FORESTBROD SRL, Brodina - SC SUCT SA Suceava din data de 14.03.2011, dovedit ca fiind un acord pur formal (scriptic), precum şi oferta tehnică, financiară şi documentele de calificare ale Asocierii SC FORESTBROD SRL - SC SUCT SA, în vederea îndeplinirii criteriilor de calificare, câştigării licitaţiei şi obţinerii contractului de lucrări nr. 189/19.06.2011, aferent contractului de finanţare nerambursabilă C322010913500134 încheiat la data de 11.06.2010, între Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltarea Rurală şi Pescuit (APDRP) şi comuna Ulma pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală pentru Proiectul integrat cu 3 acţiuni de investiţii: 1. Modernizare DC Nisipitu-Lupcina; 2. Înfiinţare şi dotare centru de asistenţă după programul şcolar tip after school în loc. Ulma, jud. Suceava; 3. Modernizare cămin cultural Ulma şi păstrare tradiţii locale, în condiţiile în care SC FORESTBROD SRL nu ar fi întrunit singură toate condiţiile de calificare pentru a i se atribui contractul de lucrări”, se arată în rechizitoriul DNA Suceava.

În acest fel, susţin anchetatorii, s-au obţinut pe nedrept fonduri din bugetul Uniunii Europene şi de la bugetul de stat în valoare totală de 10.783.474,88 de lei.

Procurorii DNA Suceava spun că acordul de asociere din data de 14 martie 2011 dintre SC FORESTBROD SRL şi SC SUCT SA nu a fost încheiat în scopul realizării lucrărilor, în condiţiile prevăzute în fişa de date a achiziţiei, ci doar în scopul îndeplinirii criteriilor de calificare şi câştigării licitaţiei organizate de Primăria Ulma, de către SC FORESTBROD SRL, acordul şi oferta în ansamblul ei având un caracter pur formal, reprezentând documente inexacte din punct de vedere al realităţii datelor prezentate comisiei de licitaţie.

 

·       A doua faptă prin care a fost prejudiciat bugetul Uniunii Europene

 

O a doua faptă prin care a fost prejudiciat bugetul Uniunii Europene ar fi fost comisă la începutul anului 2012.

„În calitate de administrator al SC FORESTBROD SRL Brodina şi lider al Asocierii SC FORESTBROD SRL Brodina - SC SUCT SA Suceava, a prezentat, cu rea-credinţă, la datele de 07.05.2012, în etapa de depunere a ofertelor la licitaţia organizată de comuna Brodina, respectiv 15.05.2012, în etapa de clarificări cerute în cadrul licitaţiei, documente inexacte: constând în Acordul de Asociere dintre SC FORESTBROD SRL, Brodina - SC SUCT SA Suceava din data de 14.05.2012, dovedit ca fiind un acord pur formal (scriptic), precum şi oferta tehnică, financiară şi documentele de calificare ale Asocierii SC FORESTBROD SRL - SC SUCT SA, iar în calitate de primar al comunei Brodina (funcţie ocupată între timp, începând cu 28.06.2012) şi reprezentant legal de proiect, a prezentat la CRPDRP Iaşi împreună cu dosarul depus la licitaţie şi documente false constând în listele de verificare a conflictului de interese şi incompatibilităţi de participare din 09.07.2012 şi 31.07.2012 în care a declarat în fals că la şi din momentul depunerii ofertelor nu a fost acţionar/asociat/administrator la firmele participante la licitaţiei, în vederea îndeplinirii criteriilor de calificare, câştigării licitaţiei şi obţinerii contractelor de lucrări aferente contractului de finanţare nerambursabilă C322010913500128 încheiat la data de 11.06.2010, între Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltarea Rurală şi Pescuit (APDRP) şi comuna Brodina pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală pentru Proiectul integrat cu 5 acţiuni pentru dezvoltarea comunei Brodina, judeţul Suceava: 1. Modernizare drumuri comunale şi pod peste pârâul Ciumârnariu, 2. Prima înfiinţare a sistemului centralizat de alimentare cu apă; 3. Reţele de canalizare şi staţie de epurare şi 4. Centru de asistenţă după programul şcolar tip After School, 5. Achiziţionare sistem audio şi lumini pentru dotarea căminului cultural”, mai arată procurorii DNA Suceava.

Anchetatorii consideră că în aceste condiţii SC FORESTBROD SRL nu ar fi întrunit singură toate condiţiile de calificare pentru a i se atribui contractele de lucrări, iar în acest fel a obţinut pe nedrept fonduri din bugetul Uniunii Europene şi de la bugetul de stat în sumă de 11.943.158,50 de lei.

 

·       A fost pusă sub inculpare şi SC FORESTBROD SRL Brodina

 

În afara lui Vasile Viorel Melen, procurorii anticorupţie au stabilit că trebuie inculpată şi SC FORESTBROD SRL Brodina pentru săvârşirea a două infracţiuni de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele ei.

Iată ce s-a reţinut în rechizitoriu: „Prin reprezentantul său legal, inculpatul Melen Vasile Viorel a prezentat, cu rea-credinţă, la data de 15.03.2011, în etapa de licitaţie organizată de comuna Ulma, documente inexacte: constând în Acordul de Asociere dintre SC FORESTBROD SRL Brodina - SC SUCT SA Suceava din data de 14.03.2011, dovedit ca fiind un acord pur formal (scriptic) precum şi oferta tehnică, financiară şi documentele de calificare ale Asocierii SC FORESTBROD SRL - SC SUCT SA, în vederea îndeplinirii criteriilor de calificare, câştigării licitaţiei şi obţinerii contractului de lucrări nr. 189/19.06.2011, aferent contractului de finanţare nerambursabilă C322010913500134 încheiat la data de 11.06.2010, între Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltarea Rurală şi Pescuit (APDRP) şi comuna Ulma pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală pentru Proiectul integrat cu 3 acţiuni de investiţii, în condiţiile în care SC FORESTBROD SRL nu ar fi întrunit singură toate condiţiile de calificare pentru a i se atribui contractul de lucrări, fapta având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene şi de la bugetul de stat, a sumei de 10.783.474,88 lei. De asemenea, prin reprezentantul său legal, inculpatul Melen Vasile Viorel a prezentat, cu rea-credinţă, la datele de 07.05.2012, în etapa de depunere a ofertelor la licitaţia organizată de comuna Brodina, respectiv 15.05.2012, în etapa de clarificări cerute în cadrul licitaţiei, documente inexacte: constând în Acordul de Asociere dintre SC FORESTBROD SRL Brodina - SC SUCT SA Suceava din data de 14.05.2012, dovedit ca fiind un acord pur formal (scriptic) precum şi oferta tehnică, financiară şi documentele de calificare ale Asocierii SC FORESTBROD SRL - SC SUCT SA, în vederea îndeplinirii criteriilor de calificare, câştigării licitaţiei şi obţinerii contractelor de lucrări nr. 4264/365/31.07.2012 și 4265/366/31.07.2012, aferente contractului de finanţare nerambursabilă C322010913500128 încheiat la data de 11.06.2010, între Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltarea Rurală şi Pescuit (APDRP) şi comuna Brodina pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală pentru Proiectul integrat cu 5 acţiuni pentru dezvoltarea comunei Brodina, judeţul Suceava, în condiţiile în care SC FORESTBROD SRL nu ar fi întrunit singură toate condiţiile de calificare pentru a i se atribui contractele de lucrări, fapta având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene şi de la bugetul de stat, a sumei totale de 11.943.158,50 lei”.