15 ianuarie este o sărbătoare celebrată în tot spaţiul românesc şi un prilej de cinstire a „omului deplin al culturii românești”, a Poetului, a Geniului, a Nemuritorului Mihai Eminescu.

Între şirul manifestărilor dedicate „Luceafărului poeziei românești” s-au numărat și activitățile desfășurate de către elevii Colegiului Tehnic Rădăuți, sub coordonarea profesorilor de limba și literatura română și de religie Aurica Daneliuc, Ionela Bândiul, Alina Coroliuc, Anca Teleagă, Laura Boaru, Ana Popa, Elisabeta Marici și Angela Popescu. Astfel, duminică, 15 ianuarie 2023, un număr de 30 de elevi împreună cu 10 cadre didactice s-au reunit la Ipotești, județul Botoșani, într-o manifestare dedicată aniversării a 173 de ani de la nașterea lui Eminescu. Momentul s-a deschis cu un cuvânt al doamnei profesor dr. Aurica Daneliuc, care a dorit să marcheze însemnătatea evenimentului sărbătorit astfel: „Suntem ACASĂ! Ipoteștii lui Eminescu înseamnă pentru noi românii, ACASĂ. Înseamnă TEMPLUL POEZIEI!  Căci niciunde în altă parte nu simțim cu atâta putere îmbrățișarea cuvântului românesc plin de visare, de iubire, de dor, de taină, ca aici, la Ipotești. Aici, <lângă lacul cel albastru încărcat cu flori de nufăr>, Luceafărul nemuritor stă de veghe.  <Icoana stelei> sale ne mângâie și ne alină inima și sufletul chiar și după 173 de ani. Am venit astăzi la Ipotești să-i aducem închinare Poetului, rostindu-i cu evlavie versurile.

Să-i mulțumim Preamăritului Eminescu că a veșnicit sufletul românesc!”

A urmat susținerea unui program cultural - artistic, moment emoționant, când cei 30 de elevi au demonstrat că în sufletul lor versurile eminesciene vibrează cu fiecare cuvânt rostit, că Eminescu rămâne poetul tuturor românilor, indiferent de vârstă. Depunerea de coroane la bustul lui Mihai Eminescu, alternată cu scurte secvențe lirice, a transformat manifestarea într-o veritabilă sărbătoare.

Luni, 16 ianuarie 2023, s-au desfășurat alte activități omagiale, de data aceasta în cadrul Colegiului Tehnic Rădăuți. Holul colegiului a devenit spațiul expoziției tematice „Eternul eminescian”, al cărui coordonator a fost prof. dr. Aurica Daneliuc, iar lucrările de pictură și de grafică realizate de către elevii claselor IX-XII au transpus, în forme și culori, creațiile eminesciene cele mai îndrăgite de către elevi. A urmat un frumos moment de muzică și de poezie intitulat „Numai poetul...”. Cuvântul rostit de către eleva Teodora Daneliuc din clasa a IX-a D a emoționat prin sensibilitatea mesajului transmis: „Dumnezeu l-a ales pe Eminescu a fi scânteietoarea stea divină, veșnicindu-l în sufletul poporului român.”

Mihai Eminescu face parte din panoplia valorilor noastre naționale. El a devenit marcă a culturii românești și a națiunii române. De aceea, cultura națională a stat și va sta sub semnul Măritului Domn al Poeziei. De aceea, celebrându-l pe Eminescu, celebrăm cultura națională, zestrea spirituală a poporului român, pe care „poetul nepereche” a întruchipat-o în opera sa fără egal.

„În cultura lumii, locuim eminescian”, spune profesorul de limba română Costel Zăgan, iar poetul Mihai Robea ne atenționează că „vom exista atâta timp cât îl vom apăra pe Eminescu”, subliniind necesitatea raportării identității noastre naționale la dimensiunea Eminescu.

„Pe a timpului cărare”, Eminescu poartă rază de lumină „Peste vârfuri”, către eternitate, ducând dorul de „Floare-albastră”. „Din valurile vremii”, „Luceafărul”  își poartă „Dorința” ca  „Înger de pază”.  „Când amintirile...”  îl duc  „La mijloc de codru”, el așteaptă  „Noaptea”, lângă  „Lacul”  de cleștar, ca să audă  „Povestea codrului”. „Prin nopți tăcute”, când „Afară-i toamnă”,  pașii îl poartă  „Pe lângă plopii fără soț”,  „Iubind în taină”  „Crăiasa din povești”.În  „Singurătate”,  „Pierdut în suferință” „Numai poetul...”  se roagă ca „Stelele-n cer” să închidă pleoapa nopților, pentru ca el să măsoare timpul cu „un singur dor”.

În sclipirea versurilor eminesciene trăim, simțim, ne înălțăm, ne încărcăm sufletul cu preaplinul fericirii, al iubirii, al deznădejdii, al iertării, al curajului, al speranței. Înlăuntrul fiecărui vers simțim inima și sufletul Poetului. Iar noi ne înfrățim cu el în toate câte ni le-a mărturisit spre sfințirea cuvântului omenesc.

Eminescu trăiește în Templul Poeziei! Își duce destinul curat printre stele.  Acum își odihnește zborul în cuvinte, în frunze și flori, în cântecul păsărilor și-n glasul pădurilor, în luciul apelor și în sunetul buciumului, în valurile mării și în stele aprinse, în teii încărcați de floare și în plopii singuratici. Eminescu trăiește în noi, înveșmântându-ne în lumina cuvintelor, punându-ne aripi de înger în suflet. Pentru toate acestea, astăzi, îi aducem un cuvânt de mulțumire.”

În cadrul manifestării dedicate marelui poet Mihai Eminescu,  conducerea Colegiului Tehnic Rădăuți, prin doamna director Niculina-Mihaela Moisiuc, a punctat însemnătatea zilei de 15 ianuarie în sufletul și în conștiința neamului românesc. De asemenea, doamna director a dorit să aducă mulțumiri tuturor celor implicați în realizarea frumoaselor activități dedicate zilei de naștere a lui Mihai Eminescu, profesorilor de limba și literatura română și de religie, precum și elevilor.

Prof. Aurica Daneliuc