Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava a amintit că în urma modificării Codului de procedură fiscală, începând cu data de 1 iunie 2022 au fost instituite anumite măsuri potrivit cărora salariații care își desfășoară activitatea în baza contractului individual de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază, nu datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii pentru suma de 200 lei, reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor. Aceste facilități se aplică atunci când angajatorii decid oricând în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2022 majorarea salariului lunar al angajaților remunerați cu salariul de bază lunar brut egal cu salariul minim pe economie, cu 200 lei/lună. În această situație se va avea în vedere că salariul de bază lunar brut egal cu salariul minim pe economie nu include sporuri sau alte adaosuri. De asemenea, scutirea de impozite pentru suma lunară de 200 lei se aplică și în cazul persoanelor nou-angajate în perioada iunie - decembrie 2022, dacă salariul de bază lunar brut stabilit conform contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri, este de 2.750 lei. Finanțele sucevene au mai transmis că posibilitatea angajatorilor de a acorda 200 lei în plus angajaților plătiți cu salariul minim pe economie la contracte cu normă întreagă vizează în mod exclusiv salariul minim de 2.550 de lei, nu și valoarea specială de 3.000 de lei.