Școlile sucevene se confruntă cu un deficit semnificativ de consilieri școlari, specialiști cu un rol deosebit în sprijinirea şi îndrumarea elevilor, în orientarea școlară sau profesională, dezvoltare personală, dar și în consilierea școlarilor cu probleme de adaptare, de învăţare, de comportament etc.

Potrivit psih. Mariana Onu, directoarea CJRAE (Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională), în instituţiile de învăţământ sucevene există doar 55 de consilieri şcolari, în condiţiile în care necesarul s-ar situa undeva în jurul cifrei de 300.

Din cauza lipsei de specialişti, se întâmplă frecvent ca un consilier şcolar să ofere servicii elevilor din mai multe unităţi de învăţământ, situație în care eficiența muncii acestuia scade considerabil.

„Numărul consilierilor școlari este mult prea mic. Din aproape toate școlile din mediul rural lipsesc acești consilieri. Este nevoie de specialiști mai ales la gimnaziu, la vârsta preadolescenței, când copiii se confruntă cu conflicte, probleme diverse, fenomene de bullying pe care nu știu să le gestioneze”, a explicat Onu.

La cei circa 110.000 de elevi și preșcolari din județ, în urma unui calcul simplu, constatăm că unui consiler școlar îi revin aproape 2.000 de elevi.

Directorul CJRAE a mai arătat că în județ sunt 213 instituții de învățământ cu personalitate juridică, însă cele mai multe au arondate mai multe unități.

„Astfel, în grija unui consilier sunt elevi din mai multe școli, situație în care eficiența muncii acestuia scade. De asemenea, sunt școli cu o populație școlară foarte numeroasă, de exemplu la <Nicu Gane> Fălticeni sunt peste 1.000 de elevi, la fostul Liceu Agricol erau la un moment dat circa 1.800 de elevi, astfel că e prea puțin un consilier în aceste unități”, a mai punctat directoarea CJRAE.

 

Doar 7 logopezi, la peste 110.000 de elevi și preșcolari

Sfera atribuţiilor consilierului şcolar este una destul de largă şi vizează activităţi de informare, consiliere individuală sau de grup, documentare şi îndrumare pentru preşcolari, elevi, părinţi şi profesori, autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, dezvoltare personală.

O altă atribuție importantă din sarcina acestor specialiști vizează orientarea școlară (pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a) și orientarea în carieră (pentru cei dintr-a XI-a și a XI-a).

Tototdată, consilierul şcolar mai dezvoltă o serie de programe de prevenție, programe împotriva violenţei, împotriva consumului de alcool, droguri şi tutun etc.

De menționat că în contextul social actual, după pandemie și cu războiul de la granițele României, în școli se simte tot mai mult nevoia de prezență a consilierilor școlari.

„În cadrul CJRAE există și un compartiment de Asistență Psihopedagogică, unde activează patru consilieri. Ne-am folosit și de aceștia, i-am trimis în școlile fără consilieri sau unde am fost solicitați. De asemenea, ne solicită prezența în unele școli și Biroul pentru Siguranța elevilor din cadrul Poliției Județene”, a mai specificat Mariana Onu.

Aceasta a mai arătat că la nivelul județului, există un număr de șapte logopezi școlari, insuficienți raportat la numărul mare de elevi.

 

La nivel național sunt puțin peste 3.000 de consilieri, ministrul promite că vor fi 10.000

Problema lipsei specialiștilor în consiliere școlară a fost ridicată de numeroase ori și la nivel central, însă lucrurile nu au cunoscut o îmbunătățire.

Recent, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat că în următorii patru ani numărul consilierilor şcolari din instituţiile de învăţământ din România va creşte de la 3.000, câţi sunt în prezent, la 10.000.

”În anul 2027, trebuie să avem 10.000 de consilieri şcolari în şcolile din România. În prezent sunt puţin peste 3.000 de consilieri şcolari în toată România (3.138 de consilieri şcolari). Sunt situaţii în care un singur consilier şcolar trebuie să asigure servicii de consiliere pentru 2.400 de elevi. Acest lucru este în mod evident imposibil, într-o perioadă în care este nevoie mai mult decât oricând de consiliere şcolară”, a precizat Cîmpeanu. 

Acesta a trasat și câteva dintre responsabilitățile celor 10.000 de specialiști: cartografierea nivelului de dezvoltare a copilului la începutul şcolarizării obligatorii; consiliere şi orientare profesională; integrare, monitorizare; satisfacerea nevoilor de incluziune, a nevoilor socio-emoţionale; întărirea parteneriatul şcoală-părinţi-comunitate; să fie factor de stabilitate şi echilibru pentru elev.