„Subvenţiune”

„Maiestatea Sa C.R. Apostolică, cu resoluţiunea prea înaltă dintr’a 4 Mart 1882, binevoi a acorda prea graţios din fondul religionar al Eparhiei, deocamdată pe trei ani, o subvenţiune câte de 1500 florini, pentru a susţine un Jurnal bisericesc literar, ca organ propriu pentru lăţirea şi fructificarea ştiinţelor teologice în cler, respândirea învăţăturelor religioase morale în poporul creştin şi pentru învioşirea intereselor de viaţă ale Bisericei noastre drept-credincioase din Bucovina...”.

„Aurora Română”, nr. 5, 1882.

 

Încasarea amenzilor silvice s’a amânat

În urma interpelării făcute de d-l senator Timu, cu privire la amenzile delictelor silvice din Bucovina, d-l ministru al justiţiei a dispus sistarea încasărilor amenzilor silvice până în luna Octombrie a.c., când va veni, probabil, cu un proiect de lege pentru o amnestie generală a delictelor silvice din toată ţara. Ne bucurăm că d-l Voicu Niţescu, ministru al justiţiei, a găsit calea cea dreaptă pentru soluţionarea acestor plăţi, dând miilor de ţărani posibilitate să răsufle mau uşuraţi”.

„Cuvântul Ţărănimii”, Anul X, Nr. 261, 19 Martie 1931.  

 

„Frontul muncii voluntare” (II)

“În comuna Botoşana sătenii şi-au luat angajamentul ca tot prin muncă voluntară să construiască un nou local al Primăriei, iar cetăţenii comunei Iţcani vor amenaja 2.600 m şosea, vor curăţa, alinia şi săpa 2.500 m şanţ şi vor reface 1.500 m trotuare. Tot în întâmpinarea alegerilor din 28 Martie, comuna Burdujeni a provocat la întrecere în cadrul reconstrucţiei, comuna Iţcani, iar muncitorii atelierelor CFR din aceste două localităţi au format 12 echipe permanente pentru repararea uneltelor agricole ale plugarilor”.

„Lupta poporului”, Anul II, nr. 200, Suceava, Luni 23 Martie 1948.