„La ocnă” (I)

Urletele maşinei astupă glasul răguşit al ocnaşilor pe când ascensorul se lasă în inima pământului, ţăcănindu-i balamalele şi huruind surd şi greoiu. Lumănarea îţi arată ghisdelele late ce căptuşesc păreţii, aerul rece şi umed te strânge în spate şi câte o sguduitură a dragei, pe tine care nu eşti deprins cu aşa călătorii, te umple de nelinişte. Şi huruie şi alunecă şi nu se mai sfârşeşte drumul ăsta! Parcă cazi într’o groapă fără sfârşit, gol şi întunerec sub picioare-ţi, gol şi earăşi întunerec deasupra”.

„Deşteptarea”, Anul IX, nr.66, Cernăuţi, 26 August 1901.

 

„Falşi inspectori ai muncii”

„Ministerul Muncii, fiind sesizat că diferite persoane se prezintă pe la întreprinderi şi se dau drept Inspectori ai Muncii, obligând pe patron la diferite contribuţii pentru ziare, reviste, aduce la cunoştinţă următoarele:

1. Că n’a dat nimănui nici o autorizaţie pentru plasarea de abonamente.

2. Organele de inspecţie au asupra lor legitimaţii în regulă pe care trebuie să le prezinte la cerere;pentru cei care nu le prezintă se va sesiza organul de poliţie.

3. Regiunea Bucovinei are Inspectori ai muncii pe d-l inspector general I. Straja, şi pe inspector M.D. Botez”.

„Glasul Bucovinei”, Anul XIX, nr. 4878, 14 August 1936.       

 

„Fructe de pădure”

Colectivul centrului de colectare a fructelor de pădure din Păltinoasa şi-a îndeplinit planul pe trimestrul III încă de la data de 27 iulie a.c. Aceasta îi va permite ca, pînă la sfîrşitul trimestrului, să obţină o producţie suplimentară în valoare de 1,5 milioane lei. La aceeaşi dată, unitatea şi-a îndeplinit şi prevederile la export pe întreg trimestrul III”.

„Zori Noi”, Anul XXXIII, nr. 9296, Suceava, Miercuri 8 august 1979.