„Cârşmele”

De un timp încoace, nu numai că vedi cârşmele resărind ca bureţii în timp ploios, mai că pe toate uliţele, în care să istovesce toată sudoarea poporului, ci pe lângă aceasta se află mai că în fiecare boltă beuturi spirituoase. Omul de rând nu-şi poate cumpera nici un chibrit ca să nu fie ademenit şi la câteva pahare de rachiu”.

„Gazeta Bucovinei”, Anul II, nr. 45, Cernăuţi, Duminică 7/19 Iunie 1892

 

„Serbarea şcolară de la Iaslovăţ”

Cu ocazia cercului cultural ce a avut loc în comuna Iaslovăţ, învăţătorii din această comună, cu dl. director Grădinaru Ştefan, au aranjat o frumoasă serbare populară care a impresionat mult pe cei prezenţi. Serbarea a fost începută cu o frumoasă conferinţă rostită de dl. director şcolar în care a arătat rolul şcoalei şi Bisericii în stat. La această conferinţă au luat parte un număr imens de săteni şi sătence cum şi întreg cercul cultural, <Luca Arbore>, care au urmărit cu interes viu expunerea conferenţiarului”. 

„Glasul Bucovinei”, Anul XVIII, nr. 4567, 1935.

 

„Drumul de fier”

Pe harta căilor ferate a ţării va apare un nou traseu: Suceava - Păltinoasa. Este vorba de un nou drum de fier care străbate o porţiune a regiunii noastre. Construcţia noii variante a drumului de fier a fost impusă pentru evitarea pantei mari de la Cacica - Strigoaia unde, la fiecare kilometru, urcuşul este de peste 28 metri. Din această cauză, tracţiunea trenurilor este foarte mult îngreunată, viteza redusă, consumul mare de combustibil. Noua variantă a căii ferate trece prin satele Şcheia, Stroieşti, Ciprian Porumbescu, Vorniceni, Lucăceşti, Măzănăeşti, Capu Codrului, Păltinoasa. Oamenii din partea locului au primit cu nespusă bucurie vestea construirii noii căi ferate. Oamenii din aceste sate, pentru a ajunge la drumul de fier, trebuiau să străbată o mare distanţă pînă la staţiile Ilişeşti şi Păltinoasa”.

„Zori noi”, Anul XVIII, nr. 5124, Suceava, 3 iunie 1964.