„Nenorocire mare”

„În Câmpulung s’au spăriat caii dela o trăsură, în care se aflau membrii din familia d-lui protoprevister Ţurcan din Fundul Moldovei. Spre nenorocire viziteul n’a putut să oprească de felui caii din causă că s’au rupt hăţurile. Domnişoara Elena Bejan,  fiica d-lui consilieriu consistorial şi D-na Andruchovici, soţia d-lui paroch de Sadova, spăriindu-se  săriră atât de reu din trăsură, încât domnişoara Elena Bejan a repausat în scurt timp după aceea, iar doamna Andruchovici s’a lovit greu.

Viziteul de spaima cea mare a înnebunit.

„Revista Politică”, Anul III, nr. 19, Suceava, 15 Octomvre 1888. 

 

„Straşnic comerţ!”.

În centrul parcului Arini funcţionează o adevărată dugheană. Totuşi, responsabilul se străduieşte să fie cît mai amabil şi te serveşte cu ce nici nu-ţi trece prin cap: piftele care mustesc într-o tavă şi a căror culoare bate în negru-verzui, hrean dat pe răzătoare într-o farfurie din care, după resturile de mîncare, se vede că au servit şi alte persoane, cornuri uscate şi, în general, preparate care şi-au pierdut aspectul şi prospeţimea. Te serveşte cu bere la litru. Este vorba de bere trasă din butoiul care, cu o zi înainte, era pe terminate. De ce s-o arunce a doua zi cînd poate s-o vîndă? Chiar dacă nu are culoare, gust şi toate calităţile pe care trebuie să le întrunească berea, principalul e să iasă banii. Straşnic comerţ!”.

„Zori noi”, Anul XX, nr. 5560, Suceava, Joi 28 octombrie 1965.