„O sumuliţă cât de modestă”

 

Mulţi copii, cari părăsesc şcoalele primare şi nu studiază mai departe, uită a ceti şi a scrie fiindcă nu află cărţi potrivite ca să le citească, să se distragă şi să se instruească. Societatea <Şcoala română> din Suceavă s’au pus pe lucru, au adunat material pentru astfel de cărţi şi au tipărit o cărticică cu ilustraţii menită pentru tineret; dar’ mai departe n’au putut să proceadă, neavând mijloace pentru tipariu. Materialul stă gata pentru a fi tipărit, dar sărăcia noastră împiedică lucrarea. Numai 200 fl. costează tipariul unei cărticele cu ilustraţii şi nici aceştia nu se pot aduna. La alte naţiuni se află mecenaţi cari îngrijesc pentru astfel de lucruri şi aduc jertfe. Noi nu suntem aşa fericiţi. Nici dotaţiuni, nici jertfe mai mici. Ce ne rămâne alta decât să adunăm earăşi din toată sărăcia noastră ban după ban, să ne străduim cum vom pute şi să adunăm măcar aşa o sumuliţă cât de modestă, ca s’o întrebuinţăm pentru tipărirea cărţilor amintite. Măcar atâta progres, dacă nu nu-i dat să facem mai mult”.

„Revista politică”, Anul II, nr. 2, Suceava, Iuniu 1887.

 

„Cariera de piatră”

 

În apropierea oraşului Gura Humorului se găseşte una din cele mai mari cariere de piatră din regiunea noastră. Muncitorii care lucrează aici obţin importante succese în întrecerea socialistă ce se desfăşoară în cinstea celui de-al III-lea Congres al PMR. Astfel, planul pe luna mai a fost depăşit cu 1100 tone piatră spartă, iar de la începutul anului şi pînă la data de 29 mai au fost extrase şi prelucrate peste plan 4398 tone piatră”.

„Zori Noi”, Anul XIV, nr. 3882, Suceava, Iunie 1960.