„Ajutorarea şcoalelor secundare din Suceava”

În oraşul Suceava fiinţează, pe lângă şcoalele secundare teoretice şi practice, internate de băieţi şi fete, în care se primesc elevi săraci, dar merituoşi. Întreţinerea acestor internate se face fie de la societăţile culturale, fie din fondurile comitetelor şcolare respective.

Conducerea Prefecturii, constatând că fondurile acestor şcoale sunt absolut insuficiente pentru întreţinerea internatelor în bune condiţiuni, a acordat şcoalelor subvenţii băneşti în sumă de 90.000 de lei…”

„Suceava”, Anul I, nr. 3, 4 Ianuarie 1939.

 

„Vivat arta liberă!”

Strivindu-ne fiinţa naţională, tiranii urzeau să ne suprime tradiţia culturală, valorile artistice actuale. Au izbutit să ne încătuşeze dar nu le-a reuşit şi genocidul asupra spiritualităţii româneşti deşi nu au ocolit nici o modalitate de distrugere, de deformare a artelor, a culturii. Am învins. Noi sîntem viaţa, ştiinţa, arta, cultura, frumosul şi binele. Artiştii noştri vor redeveni suflet în sufletul neamului. Ai acestui neam de eroi, de luptători şi de apărători ai libertăţii. Lor le adresăm, la ceas de cumpănă şi de izbăvire o poruncă şi un îndemn, lor oamenilor de teatru, cineaştilor, scriitorilor, plasticienilor, muzicienilor, coregrafilor, oamenilor de bine şi de frumos, indiferent de graiul în care se exprimă şi care este graiul universalităţii, al creaţiei autentice. Este îndemnul de a munci, de a crea sub însemnele talentului lor pentru acest popor, pentru o adevărată cultură şi artă românească. Îndemn desprins din inimi însetate de frumos şi însoţit de o urare din inimi iubitoare de frumos: Vivat arta liberă!”.

„Studenţimea democrată” (săptămânal al studenţilor români), Anul I, Nr. 3, Sâmbătă 6 ianuarie 1990.