„Şoselele noastre”

Lucrările la şosele fac progrese, deşi încet în districtele Cernăuţi, Coţmani, Siret şi Storojineţ. În districtul Vijniţei şi Rădăuţului ele nu pot fi puse repede într-o stare dăinuitoare, trainică, din causă că comunicaţia este mare. În districtul Sucevei nu s’a putut face mult. O pricină este că comunele nu-şi prea împlinesc datoriile lor, din care causă comitetul ţării a fost însărcinat cu regularea acestui rău prin o schimbare a legii”.

„Gazeta Bucovinei”, Anul IV, nr. 8, Cernăuţi, Joi 8 Februarie 1894.

 

„Găinăria din centrul oraşului”

„Fostul <don derector> al Muzeului Judeţean Suceava, replică în miniatură a marelui tiran, care ne tot ameninţă cu justiţia (frînghia din casa spînzuratului) protagonistul articolului <Impostura perseverentă>, a avut întotdeauna cele mai generoase intenţii pentru cercetarea ştiinţifică de profil muzeistic, pe care nenorociţii de noi (muzeografii) n-am fost în stare să le înţelegem. De pildă (alte pilde, în caz de nevoie, pot urma, omul fiind multilateral în această privinţă), aflînd el că S. Fl. Marian a scris o lucrare ştiinţifică intitulată <Ornitologia poporană română> şi explicîndu-i, probabil, cineva că ornitologia se referă la păsări, ce şi-a zis? <Marian a făcut teoria, eu, măi fraţilor, oi pune-o în practică! Doar tot mă mişc în muzeu ca un vechil pe moşia boierului uitat prin străinătăţuri! Şi apoi de la şcoala lui Panaitache am învăţat că dacă eu vreau ca albul să fie negru, iar negrul să fie alb, musai că aşa-i! Iar de la Ceauşescu ştiu că important nu este ceea ce faci, ci ceea ce arunci ca pe o cenuşă orbitoare în ochii oamenilor>. Ca urmare, în grădina marelui nostru folclorist şi etnograf situată în plin centrul oraşului, şi-a făcut de mai mulţi ani apariţia o prosperă găinărie personală care ar putea avea următoarea firmă: <Proprietate ornitologică Octav Monoranu et comp>”.

„Crai nou” (ziar independent - Suceava), Anul I, Nr. 37, Miercuri 7 februarie 1990.