„Grindina a făcut prăpăd”

Asupra comunei Capu-Codrului din judeţul Câmpulung s’a abătut o grindină puternică ce a distrus casele, recolta şi căile de comunicaţie, pe o întindere care cuprinde jumătate din suprafaţa comunei. Domnul prefect al judeţului, încunoştinţat fiind, s’a deplasat imediat la faţa locului. D-sa a luat grabnice măsuri pentru ajutorarea sinistraţilor şi a intervenit în acest sens şi la ministerul de interne pentru acordarea unor subvenţii şi în acelaşi timp, la ministerul finanţelor şi administraţia financiară locală, pentru scutirea sinistraţilor de plata impozitelor până ce se vor reface de pe urma pagubelor suferite. Pentru a nu face comunicaţia să sufere de pe urma căilor distruse, s’au luat măsuri pentru utilizarea unui drum provizoriu”.

„Glasul Bucovinei”, Anul XVIII, nr. 4626, 21 August 1935. 

 

„Semne de neglijenţă”

Aspectul străzilor Samoil Isopescu şi Alexandru cel Bun din municipiu dă impresia că pe aici s-a deschis un traseu al risipei. Zilnic, autobasculantele STA (aparţinînd IJCM) <presară> pe asfalt agregate de diferite sorturi. De curînd, pe aceste străzi, şi-au făcut apariţia şi grămezi de mortar şi beton. Din benele autobasculantelor se împrăştie mereu importante cantităţi de materiale, care devin moloz. Judecînd faptele după urme, care sînt evidente semne de neglijenţă, nu poţi să nu te întrebi: Cum e posibilă atîta neglijenţă?”.

„Zori Noi”, Anul XXXIII, nr. 9295, Suceava, August 1979.