„Oare când?”

„Pentru plantarea cu arbori a dealului Dominic din Cernăuţi, a încuviinţat ministrul de culte din fondul religionar ortodox-oriental din Bucovina o cotă de peste o mie de florini. Oare când va încuviinţa Ex. Sa o sumă cât de mică şi pentru îngrădirea bisericei Sf. Dumitru din Suceava, în jurul căreia, spre scandela creştinilor noştri, se scârnăvesc Jidovii şi se balegă caii pompierilor?”.

„Revista Politică”, Anul II, nr. 8, Cernăuţi, Mai 1888.

 

„Fiecare să subscrie...”

„Având în vedere marile serbări jubiliare ale liceului de băieţi din Suceava (75 de ani de înfiinţarea acestei instituţii de cultură şi naţionalism) care se vor organiza în luna Octomvrie a.c., comitetul de iniţiativă apelează, din nou, la toţi foştii elevi (fie că şi-au terminat studiile, fie că nu le-au terminat), să-şi trimită, cât mai neîntârziat, adresa spre a le putea trimite cecul poştal, care, completat cu suma ce fiecare va crede de cuviinţă, s’o subscrie şi să fie apoi înapoiată imediat pe adresa liceului nostru. Procedeul acesta cu cecurile poştale a cât se poate de uşor şi de eficace. Ţinem să le mai atragem atenţia tuturor foştilor elevi că e o datorie de onoare ca fiecare să subscrie, cât îl lasă inima, dar mai ales cât îi permite punga”.   

„Suceava”, Anul I, nr. 17-18, Mai 1935. 

 

„Radioficare la Salcea”

Reţeaua de radioficare din comuna Salcea, raionul Suceava, a fost pusă în funcţiune de puţin timp. Dar pentru că dorinţa cetăţenilor a fost de a instala un număr mai mare de difuzoare, în comună au fost plantaţi noi stîlpi şi s-a instalat o linie principală care leagă satul Saleca de comuna Vereşti. Aceasta va permite introducerea radioficării şi în satul Plopeni. În urma lucrărilor de instalare a reţelei de radioficare, numărul abonaţilor din comuna Salcea a crescut la 300”.

„Zori Noi”, Anul XI, nr. 2938, Suceava, Marţi 7 mai 1957.