Criteriile de internare a bolnavilor cu Covid-19 au fost stabilite de Ministerul Sănătății și publicate în Monitorul Oficial în data de 3 ianuarie 2022. Conform ordinului, internarea pacienților în spitale este decisă de medicul care evaluează bolnavul, în funcție de un set de criterii de severitate a cazului și de prezența/absența factorilor de risc pentru Covid-19. Astfel, pot fi internați în spital pacienții care prezintă semne de agravare legate de infecția cu SARS-CoV-2 sau nu prezintă semne de agravare, dar au o decompensare a bolii de fond în timpul monitorizării la domiciliu. De asemenea, se internează pacienții care necesită oxigenoterapie, care au manifestări severe de Covid sau cei care necesită suport al unei/ mai multor funcții vitale și/sau au sepsis/șoc septic (cu stare critică).

A treia categorie de pacienți care pot fi internați sunt cei care nu au manifestări severe determinate de Covid, dar care au alte afecțiuni care impun asistența spitalicească din cauza imposibilității acestora de a fi tratați și monitorizați eficient la domiciliu.

Ministerul Sănătății a stabilit și criteriile de externare și vindecare pentru pacienții cu Covid. Pacienții pot fi externați cu statutul de vindecat sau atunci când medicul curant consideră oportun pe baza criteriilor clinice și paraclinice, cu recomandarea de izolare la domiciliu sau la locația declarată de persoană pentru o perioadă stabilită de medicul curant.

 

Monitorizarea la domiciliu

Pacienții cărora li s-a recomandat izolarea sunt declarați vindecați de către medicul de familie, la încheierea perioadei de izolare recomandate. În situația în care acești pacienți nu au medic de familie, vindecarea va fi declarată la terminarea perioadei de izolare de către medicul curant care a tratat cazul respectiv. În situația în care pacientul este declarat vindecat la externare, unitatea sanitară unde a fost tratat pacientul are obligația introducerii statutului de vindecat în platforma Corona Forms în decurs de 24 de ore de la externare.

Pacientul pozitiv izolat la domiciliu trebuie să fie monitorizat zilnic de către medicul de familie, prin consultație medicală la distanță. Pentru pacienții care nu sunt înscriși pe lista unui medic de familie, monitorizarea zilnică este efectuată de către DSP.

Pacienții care necesită dializă și care sunt pozitivi la retestare pot fi menținuți internați până la 10 zile, în vederea asigurării accesului la dializă (procedură care nu poate fi efectuată în condiții de izolare la domiciliu).

Ministerul Sănătății recomandă ca pacienții care prezintă sechele post-Covid-19 după externare (dificultăți în respirație, oboseală, tulburări neurologice etc) să fie monitorizați în continuare atât de medicul de familie, cât și în servicii de specialitate, cu controale regulate ale funcției pulmonare, cardiace, computer tomograf, test de mers, alte investigații considerate necesare de medicul curant.

Pentru pacienții declarați vindecați de Covid-19 și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la data recoltării primului test pozitiv, la reintrarea în colectivitate (loc de muncă, unitate de învățământ etc.) nu este necesar aviz epidemiologic și nici solicitarea unui test negativ pentru ARN SARS-CoV-2.

Medicul de familie va declara pacientul vindecat la sfârșitul celor 10 zile pe baza rezultatelor monitorizării zilnice, prin consultația medicală la distanță, considerând drept criterii de vindecare absența manifestărilor clinice pe parcursul perioadei de monitorizare. Starea de vindecat va fi comunicată în scris prin scrisoare medicală transmisă prin utilizarea mijloacelor de comunicare electronică la DSP, care are obligația introducerii statutului de vindecat în platforma Corona Forms în decurs de 24 de ore de la primirea scrisorii.