O delegaţie a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Suceava s-a aflat în perioada 15-17 septembrie 2019 într-un schimb de experienţă la Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei a Raionului Soroca din Republica Moldova.

Schimbul de experienţă a avut loc ca urmare a invitaţiei transmise Consiliului Judeţean Suceava şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, în data de 14 august 2019, de către Consiliul Raional şi DASPF Soroca, în baza  Înţelegerii de cooperare între judeţul Suceava din România şi Raionul Soroca din Republica Moldova.

Iniţiativa unei colaborări cu Republica Moldova a venit ca urmare a unei idei transmise de către preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, în deschiderea Campaniei Porţi deschise - 2018, când a îndemnat specialiştii din cadrul sistemului de protecţie să-şi extindă colaborarea în domeniu şi peste graniţele ţării, astfel încât, la începutul anului 2019, cu sprijinul Consiliului Judeţean Suceava, în debutul Campaniei ”Porţi deschise -  spre comunitate”, s-a iniţiat un schimb de experienţă cu Regiunea Cernăuţi din Ucraina şi Raionul Soroca din Republica Moldova, iar în data de 4 aprilie 2019, a avut loc o primă întâlnire la sediul DGASPC Suceava cu specialişti din cadrul serviciilor de asistenţă socială din Republica Moldova - Raionul Soroca.

Delegaţia din Soroca, formată din vicepreşedintele şi secretara Raionului Soroca, precum şi şefa Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Soroca, însoţită de specialişti din cadrul instituţiei, a fost interesată de serviciile dezvoltate în judeţul Suceava, iar specialiştii, la rândul lor, au prezentat modul de organizare a sistemului de protecţie socială din Republica Moldova.

„Această primă întâlnire a fost un schimb de experienţă  bogat şi a pus bazele unei colaborări fructuoase şi de durată cu specialiştii din Raionul Soroca, astfel încât, după semnarea acordului de parteneriat între cele două părţi, a urmat invitaţia de a vizita serviciile de protecţie socială dezvoltate în Raionul Soroca”, a transmis Georgeta Nadia Creţuleac, director executiv al DGASPC Suceava.

Delegaţia formată din Georgeta Nadia Creţuleacşi trei specialişti din cadrul serviciilor de specialitate (serviciul asistenţă maternală, serviciul rezidenţial şi serviciul de evaluare complexă a copiilor cu dizabilităţi) a fost invitată să se întâlnească cu specialiştii din cadrul DASPF Soroca şi să viziteze câteva locaţii ale serviciilor de protecţie socială din Soroca.

În următoarele două zile, a avut loc o masă rotundă la sediul Consiliului Raional Soroca, găzduită de preşedintele şi vicepreşedintele consiliului raional şi moderată de către şefa DASPF Soroca, doamna Svetlana Păunescu, la care au participat specialişti din cadrul DASPF Soroca, DASPF Ocniţa şi DGASPC Suceava. Fiecare direcţie şi-a prezentat structura, modul de funcţionare şi serviciile dezvoltate de-a lungul timpului, din cadrul sistemului de protecţie socială. Totodată au fost discutate aspecte legislative din ambele ţări, care au condus la îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale.

Au urmat o vizită la un asistent partenal profesionist care avea în îngrijire doi frăţiori de vârste mici, până în 7 ani, neexistând diferenţe semnificative faţă de profesia de asistent maternal profesionist din România; o vizită la Centrul Multifuncţional ”Baştina” Cosăuţi, care cuprinde un centru rezidenţial pentru copii, un centru maternal pentru cuplul mamă-copil şi un centru de zi pentru copiii din comuna Cosăuţi, înfiinţat şi susţinut 80% de către Organizaţia Concordia; o vizită la Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi din comuna Bădiceni, în care sunt ocrotiţi patru femei şi doi bărbaţi cu dizabilităţi, locuinţă care s-a desprins ca structură din Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilităţi (în jur de 400 de persoane adulte)ce reprezintă o instituţie de asistenţă socială şi de reabilitare/recuperare din gestiunea Agenţiei Naţionale Asistenţă Socialăcare face parte implicit din Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

„Ceea ce am observat ca o constantă în centrele de copii, dar şi în cele de adulţi este implicarea în activităţile casnice (bucătărie, seră, pregătirea zarzavaturilor pentru iarnă etc.) a beneficiarilor ca terapie şi valorizare a aptitudinilor persoanelor cu dizabilităţi.

În urma vizitei efectuate în structurile de asistenţă socială din raionul Soroca, ne-am propus continuarea colaborării prin schimburi de experienţă şi formare între personalul din centrele noastre şi centrele din raionul Soroca, pentru a prelua şi valorifica bunele practici ale ambelor părţi.

De asemenea, am constatat faptul că există o nevoie crescândă de servicii de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi, în special diagnosticaţi cu autism, şi vom promova această nevoie în rândul organizaţiilor nonguvernamentale din Suceava care-şi pot extinde aria serviciilor şi încheia parteneriate şi cu Direcţiile din Republica Moldova”, a mai precizat Nadia Creţuleac.