Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei au anunţat finalizarea anchetei într-un dosar privind nereguli în exploatarea lemnului, fiind vizaţi patru inculpaţi, din care un pădurar şi doi ingineri silvici din cadrul Ocolului Silvic Dorna.

Procurorii au arătat că unul dintre inculpaţi a activat în calitate de pădurar în cadrul  Ocolului Silvic Vatra Dornei şi este totodată administrator al unei societăţi comerciale care are ca obiect principal de activitate exploatarea forestieră, al doilea a activat în calitate de inginer silvic în cadrul  Ocolului Silvic Vatra Dornei, al treilea activează ca inginer silvic în cadrul Ocolului Silvic Vatra Dornei, iar al patrulea este administrator al unei societăţi comerciale de exploatarea forestieră.

Datele transmise de procurori sunt foarte tehnice, cel puţin pentru un cititor fără cunoştinţe în domeniu. În esenţă este vorba de şase proprietari de păşune împădurită pentru care s-ar fi emis documente de exploatare fictive şi s-ar fi făcut marcări fictive.

 

Situaţia de fapt stabilită de procurori

Pe scurt, pădurarul administrator de firmă este acuzat că a semnat în fals la rubrica „Beneficiar” cinci din şase contracte de prestaţie silvică completate de şeful biroului fond forestier în baza cererilor pentru marcarea unor arbori în suprafeţe de vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional (păşune împădurită), formulate de şase proprietari şi primite de el, pe care, cunoscând că sunt false, le-a depus la responsabilul de fond forestier cu scopul derulării procedurii de semnare a contractului de către „Prestator”, respectiv Direcţia Silvică Suceava.

Marcările arborilor au fost efectuate de primul inculpat singur sau împreună cu nepotul său, în prezenţa proprietarilor de teren sau a unor membri ai familiei acestora, cu ciocanul original.

Primul inculpat mai este acuzat că a completat şi semnat şase procese-verbale de predare-primire a partizilor constituite, pentru a atesta împrejurări necorespunzătoare cu adevărul, respectiv că împreună cu cel de-al doilea inculpat a predat partizile în teren spre exploatare celui de-al patrulea inculpat, reprezentant al titularului autorizaţiei de exploatare,însă în realitate nici o partidă nu a fost predată efectiv în teren.

Al doilea inculpat, care a activat în calitate de inginer silvic în cadrul Ocolului Silvic Vatra Dornei, este acuzat că a încredinţat dispozitivul special de marcat, pentru care avea delegaţii, primului dintre inculpaţi care, singur sau împreună o altă persoană, a marcat arbori în suprafeţele a patru proprietari, iar după întocmirea de către acesta a patru carnete de marcare-inventariere care nu corespundeau realităţii din teren în cele patru cazuri menţionate şi două carnete de marcare-inventariere fictive, le-a semnat şi depus la Ocolul Silvic Vatra Dornei pentru întocmirea actelor de punere în valoare (APV-urilor).

Acelaşi inculpat este acuzat şi că a întocmit şase rapoarte de activitate privind folosirea dispozitivului special de marcat, consemnând în fals că a efectuat marcarea în suprafeţele de teren ale celor şase proprietari, cu toate că în realitate marcarea a fost efectuată de primul inculpat.

Al treilea inculpat, în calitate de inginer silvic în cadrul Ocolului Silvic Vatra Dornei,  fiind desemnat de şeful ocolului pentru verificarea în teren a actelor de punere în valoare aparţinând celor şase proprietari, este acuzat că nu s-a deplasat în teren pentru verificări, consemnând în fals „Verificat în teren”.

În fine, al patrulea inculpat, în calitate de administrator alunei societăţi comerciale care are ca obiect principal de activitate exploatarea forestieră, după întocmirea actelor de punere în valoare (APV-urilor) pentru şase partizi constituite pe suprafeţele de vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional (păşune împădurită),în scopul eliberării autorizaţiilor de exploatare pentru firma administrată de el, ar fi falsificatcontractele de vânzare-cumpărare a masei lemnoase încheiate între aceşti proprietari şi societatea sa, atestând împrejurări necorespunzătoare cu adevărul, respectiv că a cumpărat masa lemnoasă pe picior de la proprietari şi va executa lucrările de exploatare conform legislaţiei în vigoare.

După constituirea partizilor şi emiterea autorizaţiilor de exploatare pentru firma administrată de el, inculpatul a semnat şase procese-verbale de predare-primire a partizilor constituite, pentru a atesta împrejurări necorespunzătoare cu adevărul, respectiv că a primit spre exploatare partizile în teren, însă în realitate nici o partidă nu a fost predată în teren. În două dintre acestea nu s-au efectuat exploatări reale, în două exploatarea a fost efectuată de doi muncitori ai firmei administrate de primul inculpat, iar în două exploatarea a fost efectuată de proprietari, mai precizează procurorii.

Infracţiunile pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor sunt de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, „fals intelectual”, „fals material în înscrisuri oficiale” ori complicitate la aceste infracţiuni.

Procesul în care vor fi judecaţi cei patru va începe la Judecătoria Vatra Dornei. Inculpaţii se bucură de prezumţia de nevinovăţie, până la o decizie definitivă a instanţelor de judecată.