Spitalul Municipal Rădăuți a somat, astăzi, Casa Asigurărilor de Sănătate Suceava, ca în termen de 24 de ore să efectueze plata concediilor medicale aferente aferente lunilor ianuarie- iulie 2019, în sumă de 877.706 lei. „Având în vedere că legiuitorul a stipulat în cuprinsul OG 158/2005 că termenul de plată este de 60 de zile de la depunerea cererii de restituire, iar dumneavoastră ați depășit acest termen, vă somăm să dispuneți plata acestora în termenul solicitat, în caz contrar văzându-ne obligați să întreprindem demersuri în fața instanței de judecată”, se arată în adresa transmisă astăzi de managerul Spitalului Municipal, avocat Traian Andronachi.

Până în prezent, unitatea medicală a plătit din fonduri proprii concedii medicale în sumă de 1,115 milioane de lei, sumă pe care trebuie să o recupereze de la CAS.