Ediţia I a Sesiunii Judeţene de Matematică ”Alternative didactico-matematice în învăţământul preuniversitar” propune participanţilor teme de discuţie actuale, dezbateri şi comunicări interesante, evenimentul desfăşurându-se vineri, 6 decembrie, la Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” Suceava.

Sesiunea este organizată de către Universitatea ”Al.I. Cuza” Iaşi, Societatea de Ştiinţe Matematice din România, filiala Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, gazdă fiind Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” Suceava.

Opt comunicări sunt cuprinse în programul acestei prime ediţii, urmate de dezbateri şi concluzii.

Comunicări: ”Evaluarea erorii în aproximarea integralei Riemann” - lector dr. Cristian Mihai Văideanu, Facultatea de Matematică, Universitatea ”Al.I. Cuza” Iaşi; ”Tehnici de evaluare a randamentului şcolar la matematică” - prof. Mirela Cotos, Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” Suceava; ”Logaritmi. Probleme pentru olimpiade şi concursuri şcolare” - prof. Marcela Elisabeta Hopulele - Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” Suceava; ”Noţiunea de funcţie – concept cultural al învăţământului matematic preuniversitar” - prof. Mariana Liliana Popescu, Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” Suceava; ”Modele de subiecte de matematică pentru bacalaureat, filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător – educatoare” - prof. Virginia Răducanu - Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu”; ”Aplicaţii la teoremele de medii” - prof. Cristian Haiduc şi Gheorghe Afloarei - Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu”; ”Greşeli posibile în exprimările/rezolvările elevilor” - prof. Neculai Moraru, Colegiul ”Mihai Eminescu”; ”În legătură cu o formulă cu funcţii trigonometrice inverse” - prof. Dan Popescu, preşedintele Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, filiala Suceava.

Potrivit lui Dan Popescu, preşedintele Societăţii, filiala Suceava, obiectivele sesiunii vizează stimularea pregătirii ştiinţifice şi metodico-didactice a profesorilor de matematică, sprijinirea reciprocă în aplicarea programelor de perfecţionare a profesorilor de matematică, în asigurarea accesului cadrelor didactice şi al elevilor la informaţie actuală de specialitate, punerea în valoarea a bunelor practici, stimularea şi orientarea tinerilor talentaţi în abordarea carierei de matematician.

„Impactul matematicii în toate domeniile de activitate ale societăţii nu a fost niciodată mai elocvent. Avem convingerea că efortul profesorilor şi elevilor de a asumă rolul şi puterea matematicii în dezvoltarea personală a fiecăruia este de importanţă primordială. Pe lângă faptul că oferă paradigme ale realităţii înconjurătoare, matematică modelează şi calităţi ale personalităţii umane: răbdare, perspicacitate, creativitate, capacitatea de abstractizare, simţul umorului etc. O trăsătură cu totul remarcabilă a celor care practică matematica la orice nivel este reflexul de a nu negocia adevărul. Sunt doar câteva argumente adunate care să justifice iniţierea acestui demers pentru care felicităm organizatorii de la Colegiul Naţional <Mihai Eminescu> Suceava”, a mai completat prof. Dan Popescu.