Întâlnire în cadrul cercului pedagogic al bibliotecarilor şcolari, profesorilor documentarişti, responsabili CDI (Centru de Documentare şi Informare), vineri, 6 decembrie, la Colegiul Naţional de Informatică "Spiru Haret" Suceava.

Potrivit organizatorilor, evenimentul a confirmat o realitate: cheia succesului unei biblioteci şcolare constă în adaptarea serviciilor acesteia, bazate pe nevoile specifice de vârstă, la realitatea educaţională şi socio-culturală.

După primirea făcută de prof. Maria Atănăsoae, directorul Colegiului Naţional de Informatică "Spiru Haret" Suceava, şi de prof. Cristina Mihaela Mlenarz, director adjunct, prof. Tatiana Matei şi bibliotecara Roxana Chiriac au prezentat activitatea extrem de bogată a bibliotecii colegiului gazdă, împreună cu elevii Haret Simon Ruth, Filip David din clasa a XI-a E.

Prima temă abordată în cadrul cercului “Biblioteca şcolară - resursă pentru promovarea stării de bine, pentru combaterea bullying-ului şi a oricărei forme de discriminare”, organizatorii şi-au propus să dezvolte măsuri concrete pentru o educaţie bazată pe echilibru, pe valori morale, prin comportament civilizat, pe cunoaşterea drepturilor şi a obligaţiilor individuale şi de grup ale elevilor, pe o comunicare eficientă, pe autocunoaştere, pe respect.

Cum? Prin cunoaşterea modalităţilor de manifestare a comportamentelor de tip bullying, identificarea comportamentelor de tip bullying şi gestionarea riscurilor unor astfel de comportamente, utilizarea tehnicilor şi instrumentelor de lucru în vederea stopării fenomenului de bullying în şcoală prin intermediul bibliotecii şcolare.

Desfăşurătorul activităţii a cuprins: prezentarea proiectelor de prevenire a violenţei în şcoală de către profesor consilier Gabriela Vasiliu (proiect de prevenire şi combatere a violenţei adolescenţilor şi asupra adolescenţilor “Violenţa la un pas de tine”); vizionarea scurt metrajului „Victime la un pas de noi”, realizat de elevi ai colegiului: Albert Hrenciuc, Iulian Hreniuc, Davide Bodnariuc, Ioan Morosan, Anita Silviu, Andrei Dranca, coordonaţi de prof. Magdalena Iacoban, Maria Guz şi bibliotecara Roxana Chiriac; a urmat dezbaterea academică în format World Schools Style: Acest Parlament consideră că un nivel de cultură mai ridicat scade fenomenul de bullying în şcoli, susţinută de elevii Lazar Alexandra, Carnăriasa Magda,Timofte Alina din clasa a X-a C, şi Bîrzu Cosmina (a X-a A), coordonaţi de prof. Oana Petruc şi Dana Sofian; apoi momentul de pantomimă „Combate bullyingul, ajută-ţi prietenul!”, susţinut de elevii Oprea Diana, Acasandre Alexandra, Şopărlă Maria, Hostiuc Alina, din clasa a XII-a B, şi în încheiere, un scurt moment muzical de colinde susţinut de elevii Isache Ştefan, Bodnariuc Delia din clasa a X-a E.

Au surprins plăcut atât prin nivelul ridicat al problemelor dezbătute, cât şi prin implicarea şi seriozitatea abordării acestei probleme reale a şcolii româneşti şi a soluţiilor valoroase oferite de biblioteca şcolară.

A doua temă: „Festivalul – concurs CDIdei în cărţi – rezultate, aprecieri, perspective”, prezentată de profesor Daniela Argatu, de la CCD “George Tofan” Suceava, a demonstrat că dezvoltarea competenţelor elevilor în domeniul culturii şi civilizaţiei, dar şi combaterea analfabetismului funcţional prin experienţele de lectură de la biblioteca şcolii, prin redescoperirea pasiunii pentru lectură şi dezvoltarea ei în special la elevi sunt obiective atinse cu succes în acest judeţ, dovadă stând rezultatele la Festivalul–concurs “CDIdei în cărţi”, ediţia a V-a.

Etapa la nivelul unităţii de învăţământ s-a derulat în cele 26 de judeţele participante în perioada 27.03-10.05.2019, în cele 167 unităţi de învăţământ înscrise. La Suceava, la etapa judeţeană au fost înregistrate: 91 de premii şi menţiuni. La etapa naţională a festivalului-concurs s-au calificat 25 de echipe din judeţul Suceava. Dintre acestea, 12 echipe de elevi au optat pentru participarea directă la Sibiu, iar 13 echipe au optat pentru varianta on-line de participare. Echipele din judeţul nostru au obţinut 16 premii şi menţiuni la această etapă.

Au urmat intervenţiile avizate şi extrem de motivante ale insp. şcolar de specialitate, profesor Angela Luminiţa Sehlanec, dar şi ale invitatului de onoare, prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, director al Bibliotecii Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, care a mai subliniat importanţa bibliotecii şcolare şi a bibliotecarului în viaţa şcolii şi a elevilor pentru combaterea discriminării şi dezvoltarea stării de bine, prin colaborarea cu toate catedrele dintr-o unitate de învăţământ, dar şi prin dezvoltarea proiectelor în parteneriat cu biblioteca USV: pentru anul şcolar/universitar în curs: Simpozionul naţional cu participare internaţională, ediţia a III-a, Contribuţia bibliotecii la afirmarea diversităţii culturale, 9-11.04.2020; Salonul Internaţional de Carte Alma Mater Librorum, 14-15.05.2020, ediţia a VII-a; Conferinţa naţională a ABR, ediţia XXXI-a, 31 august – 3 septembrie 2020 şi multe altele. Deschiderea pentru aceste parteneriate a fost confirmată şi de bibliotecar Anişoara Budui, tot de la biblioteca USV.

În continuarea celor demonstrate, un alt invitat, prof. Anca Finiş, de la Liceul Tehnologic „Nicanor Moroşan” Pârteştii de Jos, a prezentat, dintr-un punct de vedere interesant, lucrarea “Lectura extraşcolară şi biblioteca”.

Coordonatorul bibliotecilor şcolare/CDI din judeţul Suceava, profesor Daniela Argatu de la CCD “George Tofan” Suceava, a subliniat importanţa educaţiei în dezvoltarea armonioasă a elevilor prin serviciile ce pot fi oferite de către biblioteca şcolară (tradiţionale şi moderne) pentru a veni în întâmpinarea nevoilor elevilor: ex. crearea şi susţinerea de grupuri suport la cerere în biblioteca şcolară pe o problemă, oferirea de programe de audiţie şi vizionare publică pe anumite teme pentru toate categoriile de vârstă, individual sau în grupuri organizate sau chiar existenţa unei ludoteci sau a unui club de teatru în cadrul bibliotecii şcolare; cititul în public, folosindu-se materiale selectate cu scopul folosirii intenţionale a cuvântului scris pentru optimizarea psihologică, prin selectarea şi discutarea unor creaţii literare care pot să genereze o mai bună înţelegere de sine.

Colindele pe care le-au cântat cu toată bucuria toţi participanţii la eveniment, la final, au avut menirea de a crea o atmosferă plăcută şi de bună dispoziţie.

În încheiere, prof. senator Virginel Iordache, fost director al Colegiului Naţional de Informatică "Spiru Haret" Suceava, a apreciat activitatea, dar şi importanţa bibliotecii şi a bibliotecarului şcolar în viaţa şcolii, şi şi-a exprimat dorinţa de a dezvolta acest segment al şcolii.