Casa de Asigurări de Sănătate Suceava a decontat suma de 3,047 de milioane de lei pentru plata sporului de risc, în valoare de 2.500 de lei, pentru 1.219 angajați din sistemul medical public și privat din județul Suceava.

Potrivit directorului general al CAS Suceava, Cristi Bleorțu, din suma totală, cea mai mare parte, respectiv 2.637.500 de lei, s-a decontat pentru asigurarea acestui supliment de risc pentru 1.055 angajati nominalizati prin decizie a conducerii spitalului ,,Sf. Ioan cel Nou” Suceava, a Spitalului Municipal Rădăuți și a Spitalului Municipal Vatra Dornei. Suma de 25.000 de lei s-a decontat pentru 10 angajați celor doi furnizori privaţi de servicii medicale de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar: SC Ambu Life și ANA ROM Divizia medicală, suma de 122.500 lei a fost pentru 49 de angajați ai laboratorului Dorna Medical și suma de 262.500 lei pentru 105 angajați ai celor trei furnizori privați de dializă: Avitum Suceava, Freseniul Nephrocare Suceava și Nefromed BM Rădăuți.

Directorul CAS, Cristi Bleorțu, a subliniat că lista personalului care beneficiază de stimulent de risc s-a stabilit prin decizie a conducătorului unităţii sanitare angajatoare, „care este responsabil pentru desemnarea personalului implicat în aceste activităţi”.

Pentru perioada stării de urgență, în conformitate cu OUG  nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, se acordă un stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare şi personalul paramedical, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, precum și personalului care în urma desfăşurării activităţii a fost diagnosticat cu COVID-19, angajați în unităţi sanitare aflate în relaţii contractuale cu CAS Suceava.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a asigurat fondurile necesare plății stimulentului de risc pentru personalul angajat în unitati sanitare aflate în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, respectiv  în spitale, centre de dializă, în unități sanitare de urgență prespitalicești şi transport sanitar și în laboratoare.