Elevi şi profesori din şase țări: Polonia, Grecia, Italia, Lituania, Turcia şi România s-au întâlnit virtual, în perioada 24-28 mai 2021, în sesiuni zilnice, cu ajutorul aplicației Zoom, în cadrul proiectului Erasmus+ „Collaboration to Have Abilities as New Goals of Education” (CHANGE).

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava a fost gazdă pentru mobilitatea virtuală din România. Mobilitatea a vizat schimbul pe termen scurt de grupuri de elevi şi a oferit timp de o săptămână momente inedite, pline de vervă, creativitate şi voie bună, menite parcă a sărbători în avans Ziua copilului de pretutindeni. Toate activitățile, spun organizatorii, s-au desfășurat conform unui program echilibrat, diversificat, atractiv şi interactiv pentru elevi şi profesori, deopotrivă.

Prof. Dorina Cocari, de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă  (CSEI) Suceava, coordonatoarea proiectului, a spus că cea de-a cincea activitate de formare, predare, învăţare (LTT – learning teaching training activity) „Working together towards an easier future for SEN students” a respectat întru totul activităţile descrise iniţial în proiect, acestea fiind adaptate registrului online. Programul a cuprins atât activităţi realizate independent, fiecare în școala sa, cât şi activităţi realizate în comun, în spaţiul virtual.

·       Idei, impresii şi experienţe

Atelierele copiilor de la CSEI Suceava s-au desfăşurat în direct, în sala de festivităţi a unităţii, fiecare ţară putând observa tehnicile de lucru şi interacţiona cu elevii prezenţi. S-au realizat expoziţii virtuale în aplicaţia „padlet”, s-au împărtăşit idei, impresii şi experienţe, copiii din cele şase ţări întrecându-se în dexteritate, creativitate şi imaginaţie. Utilizând aplicaţia „linoit”, elevii au acordat feedback pozitiv activităţilor „prin editare sau scriere de mesaje pe postituri colorate, lipite apoi simbolic pe balonul zburător al fiecărei ţări, ca un bagaj emoţional necesar unui astfel de zbor către CHANGE, spaţiul imaginar oferit de proiect”.

„Sesiunea online adresată profesorilor a cuprins prezentări în PowerPoint despre sistemul românesc de educaţie specială și modul de organizare a procesului de educație incluzivă, despre activităţile curriculare şi extracurriculare desfăşurate la CSEI Suceava, despre strategii de intervenție pentru remedierea tulburărilor de comportament la elevii cu CES, despre modelul SIOP implementat în predarea limbii engleze ca a doua limba de studiu la CSEI Suceava şi despre influenţa elementelor de gimnastică acrobatică asupra elevilor de la CSEI Suceava”, a povestit prof. Dorina Cocari.

·       Activități atractive

Din programul de activități desfășurat în perioada 24-28 mai 2021 amintim doar câteva: Lecţii pe discipline şcolare; Impresiile de călătorie exprimate şi scrise pe postituri colorate; Ateliere de terapie ocupaţională (atelier de textile, atelier de gătit şi artă decorativă, atelier de grădinărit şi atelier de construcţii); Excursie virtuală cu un traseu cât se poate de atractiv. „Primul popas a fost la Şcoala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc, unde doamna profesoară Gabriela Juverdeanu, fost director al unităţii, ne-a prezentat multe activităţi desfăşurate în parteneriat cu CSEI Suceava, dar şi realizări individuale sau colective ale copiilor pe care i-a coordonat cu prilejul diferitelor concursuri şi festivaluri. Excursia tematică Pelerin în Bucovina a început cu prezentarea mănăstirilor pictate din Bucovina şi a continuat cu vizita la Mănăstirea Voroneţ, unde doamna profesoară Alina Mariana Evenden a preluat rolul de ghid turistic, explicând elementele de spiritualitate şi artă religioasă. Tot dumneaei ne-a introdus apoi la Muzeul Ouălor Lucia Condrea din Moldoviţa”, a mai spus coordonatoarea proiectului, completând că activităţile acestei mobilităţi au fost apreciate de toți participanții ca fiind „un schimb real de experienţă, valorizare şi socializare. Unii elevii au îndrăznit să întrebe, alţii s-au încumetat să răspundă. Bariera lingvistică a fost depaşită prin ochii zâmbitori de dincolo de mască, printr-o stare permanentă de bine şi frumos sufletesc. Bucuria ce ne-a învăluit pe toţi în această săptămână va rămâne multă vreme întipărită în inimile tuturor”.