La  Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus s-a desfășurat vineri, 28 mai 2021, primul workshop din cadrul proiectului:„Stagii de practică pentru elevi, primul pas pentru o carieră de succes”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Coordonatorul proiectului, prof. Florin Gheorghiță,  a spus că workshopul „Primii pași spre angajare”a avut scopul de a înlesni comunicarea directă dintre angajator/unitatea de învățământ/elevi, în vederea tranziției elevilor de la școală la viața activă, a inserției viitoare pe piața muncii în domenii profesionale relevante specializării studiate și în concordanță cu propriul set de competențe.

La eveniment au participat reprezentanți ai agenților  economici din zonă, parteneri ai  Liceului Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus  din domeniile: pielărie: Marelbo, Epa-Flex,  Nevalis, Mocasino,  Icosil; fabricarea produselor din lemn: Biomobila, Classwood,  Forestbrod, Ramodel. Au mai participat reprezentanții autorităților publice locale, cadre didactice și elevi.

„În cadrul workshopului au avut loc dezbateri despre nevoile de instruire și angajabilitate ale elevilor a abilităților/competențelor solicitate pentru piața forței de muncă, cât și îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale, pentru cele două calificări profesionale: confecționer articole din piele și înlocuitori, respectiv tâmplar universal. Participanții au discutat deschis despre mediul antreprenorial, impactul crizei pandemice asupra mediului de afaceri, oportunitatea de parteneriat și de colaborare pe piața locală și națională. Agenții economici caută oameni care să lucreze cu plăcere, să fie interesați și, bineînțeles, să fie pricepuți. Aceştia au prezentat cerințele de competențe și abilități, precum şi posibilităţile reale de angajare a viitorilor absolvenţi”, a explicat prof. Florin Gheorghiță.

·       Beneficiari

Prof. Angelo-Cătălin Bărbuță, directorul Liceului Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus,  a spus că „valoarea totală a contractului de finanțare este de 2.373.577,33 lei, (500.000 de euro), iar valoarea finanțării nerambursabile este de maxim 2,326.105,78 lei, echivalentă cu 98.00 % din valoarea totală eligibilă aprobată, suma de 47.471,55 (10.000 de euro) fiind suportată din bugetul local. Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, în perioada 24.09.2020-23.09.2022. Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea aptitudinilor și competențelor  profesionale practice specifice pentru 181 elevi (din care min. 60% din mediul rural) înmatriculați în sistemul național de învățământ (învățământ profesional și liceal – ISCED 3), dintre care 86 la Liceul Tehnologic Vasile Cocea Moldoviţa şi 95 la Liceul Tehnologic Ion Nistor Vicovu de Sus, prin programe de învățare la locul de muncă, în domeniile Servicii, resurse naturale și protecţia mediului, industrie textilă şi pielărie, fabricarea produselor din lemn, domenii din sectoare  cu potențial competitiv și de specializare inteligentă, identificate conform SNC și SNCDI, în vederea inserției viitoare pe piața muncii a cel puțin 39 de elevi dintre aceștia”. Directorul a mai completat că la liceul pe care îl conduce sunt în curs de desfășurare proiecte finanțate din fonduri europene în valoare de peste 900.000 de euro, proiecte de tip Erasmus și POCU.