Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava a anunțat că în perioada 16 – 24 noiembrie începe proba interviului pentru cei 199 de candidați care au luat cel puțin șapte la proba scrisă a examenului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Suceava.

Proba interviului va fi susținută de candidați la Colegiul Tehnic „Al. Ioan Cuza” Suceava. Candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7 și la proba interviului pentru a putea ocupa un post de director. Rezultatele finale ale concursului vor fi validate în data de 17 decembrie, urmând ca numirile în funcție să aibă loc începând cu 10 ianuarie 2022, debutul semestrului al doilea al anului școlar 2021-2022.

Pe site-ul IȘJ Suceava este publicat tabelul cu repartizarea candidaților pentru proba de interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, tabel în are sunt prezentate comisiile - sunt opt comisii, data probei pentru fiecare candidat (majoritatea candidaților având un cod de identificare) și ora la care este repartizat candidatul.

Proba interviului va avea 60 de minute, iar evaluarea va fi făcută cu punctaje de la 1 la 10 acordate de fiecare membru al comisiei (vor fi cinci membri în fiecare dintre cele opt comisii). Punctajul final este media aritmetică. Nu se admit diferențe mai mari de trei puncte între membrii comisiei. 

Este declarat admis candidatul care a obținut minimum șapte puncte. Conform Edupedu.ro, proba de interviu este structurată astfel:

  • etapa I – pentru susținerea prezentării candidatului și a strategiei de dezvoltare a unității de învățământ – maximum 25 de minute;
  • etapa a II-a – pentru pregătirea și prezentarea modalități de rezolvare a situației-problemă – maximum 20 de minute; 
  • etapa a III-a – pentru rezolvarea sarcinii de lucru repartizată pentru evaluarea competențelor digitale – maximum 15 de minute.

 

„În vederea edificării asupra punctajului aferent indicatorilor, membrii comisiei de interviu pot adresa întrebări candidatului pe durata desfășurării etapelor probei, sau la finalul acesteia. Candidaților le vor fi adresate întrebări doar la finalul prezentării strategiei, respectiv la finalul prezentării soluții de rezolvare a situației - problemă, fără a fi întrerupt pe parcursul prezentării”, potrivit procedurii operaționale, conform Edupedu.ro.

Recent, Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava a anunțat că în 60 de unități de învățământ preuniversitar din județ nu s-au înregistrat opțiuni pentru funcția de director sau director adjunct sau candidații înscriși la concurs au picat proba scrisă.