Comunele Mănăstirea Humorului și Moara sunt primele localități din județ în care s-a finalizat cadastrarea gratuită a terenurilor și imobilelor. Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a declarat că în cadrul ședinței de marți a Comisiei Județene de Fond Funciar a fost prezentat stadiul realizării activităţilor de înregistrare sistematică a imobilelor, la nivelul localităților din județ.

Alexandru Moldovan a spus că potrivit datelor transmise de Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava s-a constatat că la finalizarea primelor șase etape de finanţare prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF) a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale, au fost înfiinţate 104.560 de cărţi funciare din 66 de localități. Moldovan a precizat că recent a demarat etapa a șaptea de finanţare prin PNCCF a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale, fiind contractate un număr estimat de 65.600 de imobile din 76 de unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Suceava.

El a mai spus că în paralel cu lucrările de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral, sunt în curs de realizare lucrări de înregistrare sistematică la nivelul întregii localități în șase comune, Drăgoieşti, Poiana Stampei, Pojorâta, Stuplicani, Suceviţa şi Vama, iar pentru alte 16 comune sunt în desfăşurare proceduri de achiziţie publică a serviciilor de înregistrare sistematică la nivelul întregii localități.