Cei 20 de profesori care au rămas în cursa pentru unul din posturile de conducere vacante din școlile sucevene susțin, în această săptămână, proba interviului, testare care are o pondere de 50% din nota finală.

Cei 20 de candidați care au trecut de proba scrisă au avut posibilitatea să susțină interviul pentru 1, 2 sau 3 posturi de conducere vacante, din școli diferite.

Trei candidați s-au înscris pentru funcția de director al Școlii Gimnaziale Nr. 6 Suceava.

La Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava sunt trei candidați pentru funcțiile de conducere, unul pentru postul de director, doi pentru director adjunct.

Doi candidați pentru postul de director sunt înregistrați și la Școala Nr. 4 Suceava, doi sunt și la Școala Gimnazială „I. G. Sbiera” Horodnic de Jos, doi la Clubul Sportiv Școlar Rădăuți, doi candidați pentru postul de director plin și la Școala Gimnazială Bivolărie.

La Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava sunt doi candidați pentru postul de director adjunct.

La Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim” Marginea, pentru cele două posturi de conducere (director și director adjunct), figurează câte un candidat.

Tot câte un candidat susține concursul pentru a manageria Școala Gimnazială „Ion Barbir” Capu Câmpului, Școala Gimnazială Burla, Școala Gimnazială Găinești, Clubul Copiilor Rădăuți, Școala Gimnazială Măriței, Școala Gimnazială „Constantin Blănaru” Cornu Luncii.

Tot câte un candidat, dar pentru postul director adjunct, figurează la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava, Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava.

 

·       Rezultatele finale, la finele lunii

 

Cei 20 de candidați și-au exprimat 27 de opțiuni pentru 19 posturi de director și 8 pentru posturi de director adjunct.

Într-o primă fază, la concurs s-au înscris 38 de candidați, 20 au promovat, 15 nu au obținut note de trecere, iar trei au absentat.

Interviul care se va desfășura până pe 29 septembrie inclusiv are o durată de 60 de minute, iar în cadrul acestei probe se vor evalua competenţele de management, strategia de dezvoltare a unităţii de învăţământ pentru care candidează, abilităţile de rezolvare a unor situaţii-problemă, competenţele digitale etc.

Din comisia de interviu fac parte reprezentanți ai administrației locale, un reprezentant al mediului de afaceri privat/ sau un universitar, un inspector școlar și profesori din școala pentru care candidează (cinci membri în total).

Nota finală a candidatului este reprezentată de media aritmetică dintre nota la proba scrisă și nota la interviu.

Pe 30 septembrie vor fi publicate rezultatele finale, iar pe 5 octombrie vor fi emise deciziile de numire.