Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Suceava, din cadrul Centrului Cultural Bucovina, organizează Salonul-concurs „Campionatul național de caricatură” pentru debutanți și caricaturiști români consacrați din județ, din țară și din străinătate. Termenul limită de înscrieri este 2 decembrie 2022. Competiția are două secțiuni: Caricatură și Epigramă.

Lucrările, cu specificația pe ambalajul coletului: <pentru „Salonul de Umor” Suceava 2022>, însoțite și de elementele de contact ale expeditorului, vor fi trimise, până pe 2 decembrie 2022, prin e-mail sau curier/poștă la următoarele adrese: mihaipanzarupim@gmail.com: Centrul Cultural Bucovina - Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, str. Universității nr. 48 Suceava, expert grafician Mihai Pânzaru-PIM (0744-161.174; 0723-251.600).

 

·    Tema concursului: „Război și pace”

 

Pentru secțiunea Caricatură, lucrările trebuie să fie în format: A4 (21,0 x 29,7 cm.); tehnica: desene originale, executate în alb-negru sau color, folosind grafica de șevalet ori grafica de computer, cu text sau fără cuvinte; număr lucrări: maximum două. Lucrările originale, scanate cu o rezoluție de minimum 300 dpi, trebuie să fie transmise pe adresa de e-mail ori pe adresa poștală ale organizatorilor, până la data de 2 decembrie 2022. Tema concursului: „Război și pace”.

Organizatorii ne-au spus că secțiunea Epigramă este una specială, dedicată în exclusivitate epigramiștilor membri ai Clubului Umoriștilor Bucovineni (CUB).

Epigramiștii concurenți vor participa fiecare cu câte un set tematic de minimum cinci epigrame, editate pe calculator în condiții grafice corespunzătoare, impuse ca necesitate de expunere a acestora, ca piese de sine stătătoare, în catalogul online al expoziției internaționale.

În aceeași ordine de idei, spun organizatorii, caricaturiștii membri CUB concurează tematic doar ei între ei, în afara campionatului național, fiind alocate sume separate pentru premiile concurenților CUB (epigramă și caricatură).

 

·    Premii

Centrul Cultural Bucovina, prin Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CCPCT) Suceava, asigură fondurile necesare pentru premiile salonului-concurs. Valoarea totală alocată pentru premii, la ambele secțiuni, este de 5.000 de lei.

Juriul este alcătuit din Mihai Pânzaru-PIM, președinte, Gabriela Teișanu și Ioan Manole, membri. În caz de egalitate de puncte, nota președintelui juriului are valoare dublă. Juriul parafează, prin proces-verbal, clasamentele concursurilor de caricatură și epigramă, cât și sumele respective alocate fiecărui premiant. Juriul poate acorda, după caz, și premii ex aequo. Catalogul digital al manifestării va fi prezentat pe site-urile oficiale ale CCBI, CCPCT Suceava, cât și pe platforme social media, Facebook. Fiecare concurent va primi diplomă de participant ori de laureat, după caz.

Vernisajul expoziției va avea loc pe 14 decembrie 2022, la ora 12:00, și pe paginile de internet gestionate de organizatori. Expoziția poate fi vizionată pe toată durata anului 2023.

 

·    Observații

Organizatorii competiției au specificat că în cazul în care un desen a obținut un premiu, autorului acestuia îi revine obligația de a expedia prin poștă ori curier, în timp util, pe adresa organizatorilor (proprietarii de drept ai tuturor lucrărilor premiate), originalul respectivei lucrări, cu specificația „Pentru Salonul de Umor Suceava 2022 – premiu”, împreună cu datele personale de identificare ale concurentului premiat, cât și acceptul scris al acestuia privind folosirea acestor date cu caracter personal de către organizatori, în scopul arhivării acestora, condiție obligatorie pentru a intra în posesia sumei alocate ca premiu.

În scopul popularizării „Salonului de Umor” Suceava - 2022, organizatorii pot itinera expoziția în țară și peste hotare și pot publica desenele în mass-media, să le expună pe platformele proprii pe internet, pot elabora diverse tipărituri de artă etc. Expedierea lucrărilor este dovada consimțământului dat de concurent la toate condițiile regulamentare impuse de organizatori.