Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a demarat procedurile de constituire a consorțiului pentru învățământ dual ”Performanța în formarea profesională prin parteneriatul cu mediul economic pentru dezvoltarea rutei complete de învățământ dual la USV- DUAL USV”. În  noul context creat, operatorii economici care pot face dovada faptului că desfășoară activități în domeniul de pregătire a elevilor/studenților sunt invitați să se alăture consorțiului. Obiectivul principal avut în vedere este formarea profesională de calitate a elevilor/studenților, pentru facilitarea inserției absolvenților învățământului preuniversitar și universitar desfășurat în regim de învățământ dual pe piața muncii.

Finanțarea Consorțiului DUAL USV se dorește a fi obținută prin fonduri nerambursabile PNRR, odată cu pregătirea noului proiect. Consorțiul este destinat înființării unui campus integrat pentru învățământ dual, pe terenul de 30 ha pe care USV îl administrează în comuna Moara. Noul campus va fi format, în principal, din două clădiri cu laboratoare și ateliere pentru formarea profesionala a elevilor și studenților înscriși în învățământul dual în licee din județele Suceava, Botoșani și Neamț, în domeniile mecanic, electric, electronică și automatizări, precum și  electromecanică.

 

·        Dezvoltare de noi capacități USV, pentru realizarea consorțiului

 

În privința învățământul superior în regim dual, USV are în vedere dezvoltarea și adaptarea următoarelor programe de studiu: Autovehicule rutiere, Robotică / Mecatronică, Tehnologia construcţiilor de maşini, Inginerie mecanică, Calculatoare, Rețele și software de telecomunicații / Electronică aplicată, Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule, Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei, Sisteme electrice, Automatică şi informatică aplicată.

Noul campus va pune la dispoziția elevilor și studenților amfiteatre, săli de seminar și peste 65 de ateliere și laboratoare de specialitate cu echipamente și tehnică de calcul, pentru asigurarea unui învățământ de calitate. El va fi dotat în același timp cu un service auto dotat cu ultimele tehnologii. Proiectul va asigura pentru elevi peste 10.000 de burse lunare în valoare de aproximativ 80 EUR fiecare și peste 1.400 burse lunare, în valoare de aproximativ 80 EUR fiecare, pentru studenți. Aceste burse lunare asigurate din bugetul proiectului vor fi dublate cu burse asigurate de operatorii economici.

Proiectul va fi sprijinit din fonduri proprii ale USV și din alte fonduri atrase prin construirea unui cămin cu 824 locuri, al cărui contract de proiectare-execuție este deja în derulare, a unui restaurant/cantină studențească și a unui teren pentru activități sportive. Alimentarea cu energie electrică în Campusul II Moara va fi asigurată, preponderent, de un parc fotovoltaic, care va fi construit pe o suprafață de aproximativ 2 ha, în proximitatea noilor clădiri. Toate aceste construcții vor demara în 2023, iar pentru anii viitori, USV are în vedere și dezvoltarea altor facilități, precum un nou sediu pentru Facultatea de Silvicultură, Casa de Cultură a Studenților și altele.

 

·        Selectarea operatorii economici interesați să participe în cadrul consorțiului

 

Operatorii economici interesați să participe în cadrul acestui consorțiu sunt invitați să transmită o scrisoare de interes, ca răspuns la anunțul de pe site-ul https://dual.usv.ro/, menționând unul sau mai multe domenii în care doresc să colaboreze (dintre domeniile mecanic, electric, electronică și automatizări, electromecanică), numărul de elevi și/sau studenți pe care doresc să-i susțină în domeniile de interes, precum și dovada faptului că timp de minimum 3 ani de zile au desfășurat activități în domeniul de pregătire a elevilor/studenților.

Se atrage astfel atenția asupra faptului că la data semnării acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului, operatorii economici nu trebuie să fie în procedură de reorganizare judiciară, de lichidare judiciară sau administrativă, de faliment sau activitatea comercială să nu fie suspendată. Termenul limită de primire a scrisorilor de interes este de  5 decembrie 2022. Informații suplimentare privind acest proiect pot fi consultate la următoarea legătură: https://dual.usv.ro/