Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță că a fost finalizată acţiunea de revizuire a Planului Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) al judeţului Suceava, care s-a desfășurat în perioada mai-decembrie 2022. Aceasta a fost a 4-a revizie. Primul Planul Local de Acțiune pentru Mediu al Județului Suceava a fost elaborat în anul 2004.

Varianta revizuită a PLAM al județului Suceava, pentru perioada 2023-2027, se află pe site-ul instituției http://apmsv.anpm.ro, la secțiunea Dezvoltare Durabilă – Planificare de mediu, pentru dezbatere publică, până la data de 20.02.2023.

Scopul dezbaterii este stabilirea consensului între autorități/instituții, agenți economici, ONG-uri și cetățeni cu privire la remedierea problemelor de mediu  prin acțiunile propuse în acest plan.

„Procesul de planificare de mediu cuprinde patru etape: etapa I – de organizare, etapa a II-a – profilul de mediu, etapa a III-a – programul de acțiune (care trebuie stabilit prin consens larg) și etapa a IV-a – monitorizare, analiza și evaluarea rezultatelor urmată de actualizare/revizuire reluându-se etapele.

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava invită publicul interesat să ia parte la dezbaterea finală a PLAM 2023-2027 și să transmită eventualele observații/comentarii pe adresa de e-mail: office@apmsv.anpm.ro”, a precizat Maria Mădălina Nistor, director executiv al APM Suceava.

Planul Local de Acțiune pentru Mediu reprezintă un instrument de punere în practică a politicilor de mediu la nivel judeţean pe termen scurt, mediu şi lung. Este necesar pentru soluţionarea problemelor de mediu prin abordarea principiilor dezvoltării durabile şi în deplină concordanţă cu planurile, strategiile şi alte documente legislative specifice, existente la nivel local, regional şi naţional. 

Planul vizează în general diminuarea poluării, utilizarea eficientă a resurselor naturale regenerabile şi neregenerabile, dezvoltarea educaţiei ecologice şi promovarea activităţilor social-economice cu impact minim asupra mediului natural.