Primăria Siret a câștigat o finanțare cu fonduri nerambursabile, prin PNRR, pentru un proiect complex care cuprinde dotarea cu mobilier, echipamente digitale și materiale didactice a celor două unități școlare cu personalitate juridică din Siret: Școala Gimnazială ”Petru Mușat” Siret, care cuprinde și Grădinița ”Luminița”, și Colegiul Tehnic ”Lațcu Vodă” Siret.

Primarul din Siret, Adrian Popoiu, a arătat că pentru proiectul în valoare de aproximativ 4,5 milioane de lei se va semna în perioada următoare contractul de finanțare și se pregătește licitația. Este vorba de peste 530 de echipamente, dotări, piese de mobilier și materiale didactice pentru unitățile școlare din Siret.

„Pentru acest proiect colaborăm de câteva luni cu reprezentanții unităților școlare din Siret. Listele de dotări au fost întocmite de fiecare unitate de învățământ în parte și avizate de Inspectoratul Școlar Județean Suceava. Dotările solicitate se încadrează în normativele legale privind dotarea minimală stabilite prin Ordin al Ministrului Educației, aceasta fiind condiție obligatorie impusă prin ghidul solicitantului”, a precizat primarul Popoiu.

Concret, prin implementarea prezentului proiect se vor dota următoarele spații: 8 săli de grupă (grădiniță) cu mobilier, materiale didactice și echipamente TIC (tehnologia informației și comunicațiilor); 22 săli de clasă obișnuite din cadrul Școlii Gimnaziale ”Petru Mușat” și 44 de săli de clasă obișnuite din cadrul Colegiului Tehnic ”Lațcu Vodă” cu mobilier, materiale didactice și echipamente TIC; două laboratoare de informatică vor fi dotate cu mobilier și echipamente; un cabinet de limbă și comunicare se va înființa la Școala Gimnazială ”Petru Mușat” și va fi dotat cu materiale specifice; un cabinet de legislație existent în cadrul Colegiului Tehnic ”Lațcu Vodă” se va dota cu mobilier, materiale didactice și echipamente TIC; 4 cabinete tehnice existente în cadrul Colegiului Tehnic ”Lațcu Vodă” vor fi dotate cu mobilier, echipamente TIC și materiale didactice; un laborator științe existent în cadrul Școlii Gimnaziale ”Petru Mușat” va fi dotat cu mobilier specific, materiale didactice și echipamente TIC; un laborator de biologie, un laborator de chimie și un laborator de fizică din cadrul Colegiului Tehnic ”Lațcu Vodă” vor fi dotate cu mobilier, materiale didactice și echipamente TIC; 6 ateliere de practică vor fi dotate cu materiale specifice; dotări specifice pentru sălile de sport.

În urma implementării proiectului vor fi înființate: un cabinet de limbă și comunicare la Școala Gimnazială ”Petru Mușat”; o sală senzorială la Grădinița ”Luminița” din cadrul Școlii Gimnaziale ”Petru Mușat”; un laborator nou la Colegiul Tehnic ”Lațcu Vodă”. În prezent există un laborator de științe (chimie-biologie). În urma identificării unui spațiu liber se va înființa laboratorul de biologie separat de cel de chimie, ambele funcționând independent.

Primarul a mai spus că toate dotările achiziționate vor fi în concordanță cu nevoile identificate la nivelul unității școlare, numărul de elevi și de spații destinate activităților educaționale existente în cadrul școlii și celelalte criterii impuse de legislația în domeniu.