Sute de tablete vor fi împărțite asistenților maternali din cadrul Protecției Copilului Suceava, prin proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman. Proiectul vizează reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali.

Directorul executiv al Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, Georgeta Nadia Crețuleac, a declarat că inițial s-a estimat, pentru perioada 2019-2023, recrutarea, pregătirea și angajarea a 150 de asistenți maternali profesioniști.

„În luna mai 2023, obiectivul propus a fost atins, iar din luna iulie 2023 până în luna noiembrie 2023 se derulează obiectivul principal al proiectului, respectiv cursurile pentru formarea profesională a asistenților maternali profesioniști”, a explicat directorul executiv. Este vorba de formarea a 456 de asistenți maternali profesioniști, împărțiți în 17 grupe.

Orele de curs sunt ținute de către formatori acreditați, profesioniști care au o vastă experiență în domeniu. La sfârșitul perioadei de curs, asistenții maternali vor fi evaluați de o comisie specializată, formată din evaluatori din cadrul instituțiilor de stat care au această competență. Cele 520 de tablete vor fi distribuite asistenților maternali, managerilor de caz și personalului specializat din sistemul de asistență maternală. „Tabletele pot fi folosite pentru continuarea formării, prin accesarea platformei digitale care va fi creată în așa fel încât orice asistent maternal sau personalul specializat din cadrul DGASPC Suceava să poată parcurge, anual, cursuri de formare și /sau să acceseze surse de informare, baze de date sau medii online de dezbatere”, a declarat Nadia Crețuleac, care a completat că această etapă a proiectului, respectiv formarea profesională a asistenților maternali, este foarte apreciată de aceștia, ei având totodată și oportunitatea de a se cunoaște, a socializa, de a împărtăși povești despre experiențele de viață la care au luat parte alături de copiii aflați în grija lor, într-un cuvânt despre ce înseamnă cu adevărat a fi asistent maternal profesionist.