Documentația pentru aprobarea unui plan urbanistic zonal (PUZ) în vederea construirii unui complex rezidențial, administrativ, social și de cult lângă Mănăstirea Teodoreni din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava va fi supusă aprobării Consiliului Local în ședința de joi, 31 august a.c.. Pe un teren proprietate privată în suprafață de 17.303 metri pătrați, din str. Cuza Vodă nr. 15, Fundația Umanitară „Căminul de bătrâni Sfântul Ioan cel Nou” intenționează să construiască un cămin pentru vârstnici, o clădire administrativă, dispensar, cameră mortuară, restaurant, biserică, clopotniță, spații de depozitare, o platformă de aprovizionare și o parcare cu 37 de locuri amenajate suprateran în interiorul proprietății. Conform documentației depuse la primărie, clădirile vor fi S+ P+ 1E și D+P+1E, cu un regim maxim de înălțime 10 m la cornișă. Accesul pietonal și auto se va face din strada Cuza Vodă. Utilitățile vor fi asigurate prin branșarea, racordarea sau extinderea rețelelor de utilități din zonă, costurile urmând a fi suportate de beneficiar.

Cererea fundației a fost depusă la administrația locală în data de 10 iulie a.c.. Procedura prevăzută de lege, de consultare publică, a început în data de 20 februarie a.c., cu afișarea anunțului privind intenția de elaborare a PUZ pe site-ul Primăriei Suceava, în holul principal de la parterul instituției, pe paginile de Facebook și de Instagram ale administrației locale, pe aplicația mobilă City App, precum și prin două panouri pe teritoriul zonei. Raportul atașat proiectului de hotărâre de consiliu local pentru aprobarea PUZ menționează că în cele 5 zile prevăzute pentru transmiterea observațiilor de către persoanele interesate „nu au fost înregistrate obiecțiuni”. În următoarea etapă de implicare a publicului, în perioada 12 mai- 5 iunie a.c., pe lângă modalitățile de informare arătate anterior, în zona de interes au fost amplasate trei panouri prin care se anunța elaborarea propunerilor PUZ și au fost expediate 34 de notificări proprietarilor parcelelor de teren vecine cu terenul pe care urmează a fi construit complexul. Documentația a putut fi consultată la sediul primăriei. „Nu s-au înregistrat obiecțiuni/ observații” se arată în raport, referitor la această a doua etapă de consultare publică.