Mai multe persoane care au lucrat o perioadă mai lungă în străinătate, au revenit în Suceava și vor să se înscrie la un medic de familie nu știu cum să procedeze, mai ales dacă înainte de a pleca nu au avut calitatea de asigurat medical în România sau medicul pe care l-au avut nu mai profesează, din diverse motive (pensionare, mutare, deces etc.).

În situația în care au avut un medic de familie aici, oamenii vor să știe cum își pot recupera dosarul medical. Directorul adjunct al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, Anda Sălăgean, a declarat că în astfel de cazuri persoanele respective pot solicita personal date privind istoricul medical, respectiv consultațiile medicale, tratamentele și medicamentele prescrise, internările în spital etc., reconstituite pe baza raportărilor făcute de medici. Anda Sălăgean a precizat, totodată, că în cazul în care cabinetul unui medic de familie a fost preluat de un alt medic, toate dosarele medicale se transferă fizic de la un medic la altul. Dacă pacientul dorește să se înscrie la alt medic, o poate face gratuit, respectând o procedură standard.

Astfel, persoanele care au asigurare de sănătate își pot schimba medicul de familie după minimum 6 luni de la data înscrierii pe lista acestuia. Trebuie să găsească un alt medic, la care se prezintă cu o cerere și cu documentele care atestă calitatea de asigurat medical. Dacă medicul acceptă, după ce a înregistrat cererea, va anunța medicul de familie de la care se pleacă și Casa de Asigurări de Sănătate, în maximum 15 zile lucrătoare. Medicul de familie la care s-a renunțat este obligat să-i trimită noului medic de familie, prin poştă, fişa medicală a pacientului.

O mențiune importantă făcută de CAS este că nici un asigurat nu are dreptul să figureze pe listele a doi sau mai mulți medici de familie. În caz contrar, asiguratul nu va mai beneficia de nici unul dintre drepturile conferite de această calitate.

În cazul în care o persoană nu este înscrisă pe lista unui medic de familie și dorește acest lucru, trebuie să aleagă un medic de familie aflat în relații contractuale cu CAS și să-i adreseze o cerere în acest sens, făcând și dovada plății sau scutirii de la plata contribuției la fondul național al asigurărilor de sănătate.

Dacă medicul la care dorește să se înscrie o persoană este din alt județ decât cel în care lucrează sau locuiește aceasta, va trebui ca angajatorul sau instituția care plătește asigurarea de sănătate să transmită lista nominală casei județene de asigurări de sănătate din județul în care se află cabinetul medicului ales. De asemenea, trebuie să prezinte medicului la care se înscrie o copie după ordinul de plată sau după un document din care să reiasă că plata contribuției la Sănătate se face către CAS din județul respectiv.

Nou-născuții se înscriu pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, imediat după naşterea copilului, dacă părinţii nu au altă opţiune exprimată în scris. Medicii de familie au obligaţia să nu refuze înscrierea pe listă a copiilor, la solicitarea părinţilor.

Medicul de familie este primul care acordă asistență medicală asiguraților medical pe care îi are înscriși și le prescrie medicamente compensate sau gratuite aflate în lista aprobată de guvern. În cazul în care afecțiunea cu care se prezintă pacientul necesită consult de specialitate, investigații și analize suplimentare, medicul de familie îl trimite către medicul specialist sau pentru internare în spital.