Școala Gimnazială „George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc a primit recent acreditarea Erasmus+ din partea Agenției Naționale în domeniul „Educație școlară”.

Erasmus+ este programul Uniunii Europene în domeniile educație, formare profesională, tineret și sport pentru perioada 2021-2027, care oferă oportunități de mobilitate și cooperare pentru toți actorii implicați activ în domeniile menționate, fie ca persoane sau ca instituții/organizații.

„Acreditare Erasmus pentru Școala Gimnazială <George Voevidca> Câmpulung Moldovenesc reprezintă o nouă oportunitate de dezvoltare instituțională în spirit european și o încununare a tuturor activităților anterioare desfășurate. Trebuie să precizez faptul că școala are o bogată experiență în implementarea proiectelor europene încă din anul 2005, prin derularea numeroaselor proiecte Comenius și Erasmus+, care au dus, pe de o parte, la dezvoltarea competențelor organizatorice în gestionarea activităților de proiect și a cooperării internaționale, iar pe de altă parte, la transformarea vizibilă a școlii noastre într-o instituție competitivă, în care se derulează un act educațional la standarde europene. De altfel, titlul de Școală europeană obținut în anul școlar 2021-2022 certifică acest lucru. Toate acestea ne motivează să continuăm colaborarea cu partenerii europeni în scopul îmbunătățirii actului educațional și al deprinderii de bune practici în domeniul organizațional”, a declarat prof. Lăcrămioara Băcanu, directorul instituției de învățământ câmpulungene.

 

·        Deprinderi noi prin contactul cu alte școli europene

 

Printre obiectivele incluse în Planul Erasmus al Școlii Gimnaziale „George Voevidca” pentru perioada 2023-2027 se numără: dezvoltarea competențelor digitale, dezvoltarea competențelor de gestionare a fenomenului de bullying, formarea unui mod de viață ecologic, respectarea mediului și, implicit, dezvoltarea competențelor lingvistice.

Prin contactul cu mediile educaționale europene, atât elevii, cât și cadrele didactice, vor deprinde noi competențe în domeniul digitalizării, al prevenirii diferitelor forme de bullying sau în ceea ce privește protecția mediului.

Tehnologia digitală va fi utilizată atât de către elevi în personalizarea învățării, cât și de către profesori pentru a monitoriza progresul elevilor, pentru a le oferi feedback în timp real și pentru a crea medii de învățare interactive.

„Prin participarea la programe de formare pe tema prevenirii și combaterii violenței în mediul școlar vor fi dezvoltate competențe în domeniul gestionării eficiente a situațiilor conflictuale, contribuind astfel la crearea stării de bine în școală, prin asigurarea unui mediu sigur.

Activitățile în domeniul educației pentru mediu și dezvoltare durabilă vor asigura abordarea interdisciplinară, necesară pentru înțelegerea unor fenomene științifice și vor contribui la dezvoltarea de atitudini și deprinderi ecologice în rândul tuturor participanților. De asemenea, prin implicarea elevilor și a cadrelor didactice în activitățile de proiect va crește interesul pentru comunicarea într-o limbă străină, pentru dezvoltarea în general a competențelor lingvistice, sociale și culturale”, a mai transmis echipa de proiect - prof. Lăcrămioara Băcanu, director al Școlii Gimnaziale „George Voevidca”, prof. Nistor Oltea, prof. Marcela Norocel, prof. Daniela Stanciu. La cursurile de formare vor participa 24 de cadre didactice și mobilitățile de grup vor implica 54 de elevi și 18 profesori însoțitori.