Colegiul Silvic ,,Bucovina” Câmpulung Moldovenesc a încheiat, la finalul lunii februarie, proiectul Erasmus +KA2 ,, La planète est notre préoccupation actuelle’’, proiect de schimb interșcolar cu finanțare europeană în valoare de 23.740 euro. Proiectul s-a derulat în perioada 2020-2022, extinzându-se până în februarie 2023 din cauza pandemiei Covid.

Coordonatorul proiectului a fost Cipru, iar celelalte țări partenere au fost Italia, Ungaria, Polonia și România, limba de comunicare fiind limba franceză.

Tema proiectului a luat naștere din necesitatea de a conștientiza și de a sensibiliza oamenii în fața schimbărilor climatice ale Planetei. Obiectivul principal a fost deschiderea interesului către anumite aspecte ecologice și trezirea în rândul elevilor a dorinței  de a acționa pentru salvarea naturii.

Echipa de implementare a proiectului a avut următoarea componență:Director Ing. Cuciurean Alina – responsabil monitorizare și comunicare (profesori – părinți- elevi), prof. Bîrgovan Mihaela Daciana – coordonator proiect, prof. Popescu Ramona Carmen – responsabil promovare și diseminare, prof. Latiș Ana - responsabil mobilități elevi și profesori, ec. Gherase Camelia- responsabil financiar. 

Printre obiectivele proiectului: dezvoltarea de comportamente și atitudini ecologice în rândul elevilor prin activități practice, sensibilizarea și educarea elevilor, părinților și profesorilor față de pericolele actuale care amenință mediul înconjurător, afirmarea identității noastre europene.

În cadrul proiectului au fost implicați elevi din clasele de silvicultură și protecția mediului, iar 8 profesori și 20 elevi au luat parte la activitățile desfășurate în cadrul celor 4 fluxuri ale proiectului. Temele au fost: Protejarea mării și a vieții marine, Apa potabilă și apa marină, Orașele suprapopulate și Vulcanismul.

În perioada 23-27 mai 2022 Colegiul nostru a fost gazdă a activităților desfășurate pe parcursul a cinci zile, primind oaspeți din Ungaria și Polonia. Din nefericire, pandemia Covid nu a permis ca partenerii din Italia și din Cipru să fie prezenți fizic, aceștia participând on-line doar pentru o singură zi. Activitățile noastre au avut un real succes, implicând activ participanții. Aceștia au putut admira frumoasele mănăstiri, Muzeul oului-Vama, au avut parte de activități practice (colectare selectivă de deșeuri și plantarea de puieți la Valea Putnei) și au fost impresionați de Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității din Suceava.

Activitatea Erasmus continuă la Colegiul Silvic ,,Bucovina”prin proiectele din cadrul acreditării Erasmus în domeniul Educație Școlară. În luna februarie, 4 cadre didactice au participat la două cursuri de formare la Praga și Barcelona, iar la finalul lunii martie două cadre didactice vor participa la cursul ,,Environmental Stewardship: How to reconnect with nature’’ care se va desfășura la Florența.