În cadrul comitetului director al Societăţii Scriitorilor Bucovineni (SSB), întrunit pe16 septembrie 2019, au fost validaţi, în urma dosarelor depuse, ca membri ai SSB, următorii scriitori: Dumitru Balan, Filon Lucău, Elena Adruhovici, Ciprian Bojescu, Dumitru Simion, Carmen Antoaneta Marcian, Lenuţa Rusu, Mioara Gafencu, Constantin Horbovanu, Gheorghe Dolinschi, Andrei Breabăn şi Cătălina Orşivschi. Societatea Scriitorilor Bucovineni (SSB) este condusă de poetul Alexandru Ovidiu Vintilă – președinte și de Ioan Mateiciuc și Cezar Straton – vicepreședinți.