În cadrul competiției de proiecte pentru cooperarea științifică între România și Belgia, care s-a desfășurat în perioada octombrie – decembrie 2020, au fost aprobate pentru finanțare, de către comisia româno-belgiană, un număr de 19 proiecte. Dintr-un comunicat semnat de către prorectorul cu activitatea științifică din USV, prof. univ. dr. Mihai Dimian, aflăm că două dintre acestea au fost câștigate de proiectele coordonate în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, de prof. univ. dr. Radu Vatavu și conf. univ. dr. Aurelian Rotaru.

Primul proiect, intitulat „Algoritmi, tehnici și aplicații bazate pe tehnologii radar pentru noi tipuri de interacțiuni cu sisteme informatice” se va desfășura în cadrul Laboratorului de Mașini Inteligente și Vizualizarea Informației, din cadrul Centrului integrat MANSiD al USV, avându-i coordonatori pe prof. univ. dr. ing. Radu-Daniel Vatavu  din cadrul USV și prof. univ. dr. Jean Vanderdonckt, de la Université Catholique de Louvain. Proiectul se încadrează în tendințele recente în cercetarea științifică pe plan internațional, axate pe utilizarea tehnologiilor inovatoare în scopul dezvoltării de noi generații de interfețe utilizator. Printre rezultatele urmărite se estimează noi tehnici prin care utilizatorii vor putea interacționa cu sistemele informatice folosind tehnologia radar pentru detecția și recunoașterea de comenzi naturale bazate pe mișcare și gesturi.

Cel de-al doilea proiect intitulat „Noi materiale moleculare comutabile pentru aplicații cu funcții multiple”, va fi implementat în cadrul Laboratorului de Materiale Avansate Multifuncționale al Centrului de cercetare MANSiD, coordonat de către conf. univ. dr. Aurelian Rotaru din USV și se va derula în colaborare cu grupul de cercetare condus de către prof. univ. dr. Yann Garcia de la Université Catholique de Louvain. Cele două grupuri de cercetare, care vor derula proiectele de cercetare în perioada 2021-2022, îşi propun dezvoltarea de noi materiale moleculare bistabile, care să răspundă la multipli stimuli externi, temperatură, presiune, lumină sau câmp electric, ce vor fi folosiți în modularea proprietăților electronice ale acestora. Această cercetare reprezintă o miză majoră în înțelegerea mecanismelor care stau la originea caracterului bistabil și a dinamicii de comutare a acestor materiale, care pot fi exploatate în dezvoltarea unei noi generații de dispozitive electronice multifuncționale.