„Însoţiri de credit personal în comunele rurale”

„Primăvara sau vara ţăranul se găsesce adesea în strâmtoare de bani; atunci aleargă la un cămătar şi îi vinde pe nimic vita de la casă. Un credit pe termin scurt nu-i folosesce, căci numai după recoltă şi după vândarea productelor sale, poate pune mâna pe bani. Negustoriul şi meseriaşul pot profita de un credit mai scurt, fiindcă afacerile lor se regulează mai repede, dar’ ţăranul n’are de cât o recoltă pe an. Camăta joacă la ţăran un mare rol ruinător, şi nici nu poate fi altfel, fiindcă creditul personal lipsesce cu totul. Prin înfiinţarea însoţirilor de credit se vor desfiinţa treptat lipitorile satelor, care au sărăcit şi sărăcesc comunele noastre”.

„Revista Politică”, Anul II, nr. 12, Suceava, 1 Noemvre 1887.

 

“Convenire colegială”

Promoţia 1911 dela liceul de băieţi din localitate a avut Duminică, 22 Noiembrie a.c., o convenire colegială, care s’a ţinut într’o caldă atmosferă de prietenie. La biserica Mirăuţilor s’a făcut un parastas pentru odihna sufletelor profesorilor şi colegilor morţi. E generaţia care a dat un însemnat număr de luptători pentru întregirea neamului. La liceul de băieţi, foştii „octovani” de acum un sfert de veac s’au aşezat în bănci mai cuminţi de cum au fost odinioară ascultându-l pe profesorul universitar Dr. Traian Popovici, avocat de Cernăuţi...A urmat o masă colegială la care s’au ţinut mai multe cuvântări, hotărându-se ca după 5 ani colegii să se întâlnească din nou”.

„Glasul Bucovinei”, Anul XIX, Nr. 4952, 26 Noiembrie 1930.

 

„Abundenţă de produse lactate proaspete”

În fiecare dimineaţă oamenii muncii din oraşul Suceava găsesc la magazinele alimentare o abundenţă de produse lactate proaspete. Acestea sînt livrate de către ICIL Burdujeni. Numai de la 1 la 20 noiembrie, de pildă, ICIL a livrat unităţilor comerciale 24,4 tone unt, 90 tone brînzeturi, 5,3 tone smîntînă şi 484 hectolitri de lapte pentru consum”.

„Zori Noi”, Anul XIV, nr. 3722, Suceava, Marţi 24 noiembrie 1959.