„Clubul român în Suceavă”

„...şi-a ţinut în 15 Dec. adunarea sa generală. Participarea numeroasă din partea membrilor la această adunare documentează lămurit însemnătatea acestei societăţi pentru întreg publicul român din Suceavă şi giur. Societatea numără 68 de membri în şirul cărora este bine representată şi inteligenţa, mai ales preoţimea din împregiurime. Din veniturile societăţii, cari se urcă la suma considerabilă de 1208 florini, se întreţine un cabinet de lectură cu 34 gazete şi o bibliotecă ce cuprinde 1500 de opuri”.

„Gazeta Bucovinei”, Anul V, nr. 98, Cernăuţi, Dumineca 10/22 Dec. 1895.

 

„Darul de Crăciun al guvernului liberal pentru funcţionari”

„Funcţionărimea noastră din cele mai multe servicii, deprinsă pe vremea regimului austriac de a-şi primi leafa regulat la prima fiecărei luni, îşi primea în ultimul timp leafa cam între 5 şi 13 ale fiecărei luni. După un timp, funcţionărimea a ajuns să primească leafa în 20 a fiecărei luni. ...Zilele trecute, din senin, a venit hotărârea ca ordinul de plată al lefurilor să se facă exclusiv în 20 a fiecărei luni. Îşi dau oare seama cei cu răspundere cât de gravă e lovitura ce se aduce funcţionărimii? Ştiu oare liberalii cu nu toţi funcţionarii au veniturile pe care le au cei care fac politică liberală, că nu toţi au lefuri de sute de mii de lei? ...Iată cum guvernul liberal ştie să vină în ajutorul funcţionarilor! Tot aşa cum ştie să facă reducerile mult trâmbiţate de taxe şi impozite pe proprietăţi agricole şi pe clădiri”.

 “Cuvântul Ţărănimii”, Anul VI, Nr. 33-34, 25 Decemvrie 1927.

 

„Cinematograf fruntaş”

„Colectivul cinematografului <7 Noiembrie> din Rădăuţi şi-a îndeplinit planul de activitate pe anul 1963 cu 35 zile înainte de termen, reuşind să înregistreze un număr de 286.900 spectatori. Acest lucru a fost posibil datorită muncii politice duse cu filmul. În cursul acestui an, la cinematograful amintit au fost organizate 3 conferinţe, 16 simpozioane, 35 premiere festive şi 61 de recenzii ale filmelor (prezentate la staţia de radioficare)”.

„Zori Noi”, Anul XVIII, nr. 4973, Suceava, Vineri 6 decembrie 1963.