„Credinţe poporale bucovinene” (I)

„Dacă ie cine-va legătoarea cu care se leagă laolaltă picioarele vre-unui mort şi o aruncă în vre-o casă, apoi dorm casnicii aşa că se poate lua tot din casă; dacă însă furii leagă încă cu dânsa uşa, apoi casnicii nu se mai scoală, până ce nu vine cine-va să deslege uşa”.

„Cel ce are gălbinări se vindecă dacă se dă să înghiţească cu ceva molii sau păduchi de om în vre’o băutură dintr’un păhăruţ de ceară”.

„Gazeta Bucovinei”, Anul V, nr. 12, Cernăuţi, Joi 9/12 Fevruarie 1895.

 

Uniune a tuturor partidelor politice din judeţ

„Aflăm cu plăcere că toţi şefii organizaţiilor politice din Suceava au decis să facă o <Uniune a tuturor partidelor politice din judeţ>, cu scopul înlăturării definitive a oricăror preocupări personale, în propaganda electorală. De aici încolo, cu prilejul oricărui fel de alegeri, candidaţii vor căuta să convingă poporul, nu prin rânduieli, ruperea afişelor de propagandă, arestarea candidaţilor şi adversarilor, denigrarea contrarilor cu termeni triviali şi neacademici, ci prin critica obiectivă, de principii. Şi e îmbucurător faptul că frumoasa iniţiativă porneşte tocmai din Suceava. Cinste celor ce au venit cu această idee salutară! De aici încolo începe o muncă intensă de purificare şi temeinică educaţie cetăţenească”.    

„Suceava”, Anul I, Nr. 7-8, 7 Februarie 1935.

 

“Înnoiri”

Alte şi alte obiective vor fi realizate în oraşul Suceava pe baza măreţului program elaborat de partid pentru desăvîrşirea construcţiei socialiste în patria noastră. Numai în acest an, la Suceava, urmează să se construiască 620 de apartamente, un cinematograf în cartierul Iţcani, o şcoală cu 8 săli de clasă în cartierul Burdujeni şi o şcoală cu 16 săli de clasă în Suceava. Vor continua lucrările la noul spital cu o capacitate de 600 de paturi, se va construi un centru de însămînţări artificiale la animale, un laborator de control al seminţelor şi va fi efectuat un mare volum de lucrări de salubritate”.

“Zori Noi”, Anul XVII, nr. 4721, Suceava, Marţi 12 februarie 1963.