“Siretiul” (I)

Siretul n’are fabrici cu ogiacuri nalte şi fumegând, nici etablismente în care s’ar lucra cu motori. Causa lipsei acestora e constituţia fisică a siretenilor. Ei nu’s aplicaţi să sufere larma asurditoare şi funinginea ce se află în oraşele cu fabrici. Lor li place mai bine să ducă o viaţă tăcută şi contemplativă, sau cum se spune în graiul de mai jos, să stee cu gura căscată”.

„Gazeta Bucovinei”, Anul III, nr. 64, Cernăuţi, Duminică 15/27 August 1893.

 

„Faptele grăiesc”

Propaganda politică de la sate, numai pe ici pe colo, se mai face cu vorbe sforăitoare, şi demagogie deşanţată. Politicienii demni şi conştienţi îşi organizează partizanii la înţelegerea problemelor vitale ale neamului şi mai ales la deprinderea simţului demnităţii şi moralităţii civice. Hotărâţi, naţionaliştii înlocuiesc complet vorba - oricât de mângâietoare ar fi ea - prin aspre tabere de muncă. Aşa s’au putut înălţa şi sfinţi opere neisprăvite sau mult dorite de săteni; o troiţă la Bosanci, un mormânt al eroilor la Liuzii Humorului, o casă pentru invalizi la Băişeşti şi o biserică la Gura Solcii”.

„Suceava”, Anul I, Nr. 32, 1 August 1936.

           

„Alpinism cu sacoşa”(II)

„La orele 9 era închis. Ambele vînzătoare se ocupau cu acest lucru (deşi una ar fi putut să vîndă). Organele orăşeneşti trecură pe acolo dar acceptaseră situaţia. Nu ştiu dacă au trecut şi prin sărăcăcioasa piaţă din Burdujeni, unde vreo trei babe vindeau cîte trei fire de ceapă la un leu şi unde un chioşc (singurul existent aici) era închis...În plin centru, la unitatea nr. 1, un şoarece se plimba printre produse, în văzul cumpărătorilor”.

„Zori Noi”, Anul XXI, nr. 6107, Suceava, Joi 3 august 1967.