„Ruşinea noastră”

Strămoşii noştri ni-au zidit biserici ear noi, urmaşii lor, nu le putem ţine nici măcar în stare bună. Biserica St. Dimitrie din Suceava şi turnul de lângă era, zidit de Alecsandru Lăpuşneanul, se risipesc. Păreţii acestor ziduri sfinte sunt pângăriţi în tot chipul de vecini, încât de greaţă nici nu poţi trece prin apropiere. Cititorii şi adăogătorii acestor locaşuri sfinte ni-au lăsat şi fonduri colosale. În ce chip se poartă grijă din aceste fonduri pentru bisericile noastre, dovedesce lămurit starea cea deplorabilă a bisericii St. Dimitrie. Avis autorităţilor noastre bisericeşti”.

„Revista Politică”, Anul I, nr. 14, 1 Decemvrie 1886.

 

„Aragazul, pe mîna necinstei”

La depozitul <Competrol> Fălticeni favoritismul în preschimbarea buteliilor şi încasarea de suprapreţ sînt în floare. Astfel, numai în lunile octombrie-noiembrie, perioadă premergătoare controlului, au fost distribuite peste 400 de butelii de aragaz, fără a se respecta aşa cum era corect şi cinstit numărul de ordine al celor înscrişi pe liste. O butelie de aragaz transportată acasă, urcată de pildă la etaj, montată, are preţul legal de 14,10 lei. Preschimbată însă la depozit, costă numai 11,10 lei dar, deşi cetăţenii se deplasează cu butelia la depozit ca să o înlocuiască, li se pretinde tot 14,10 lei”.

„Zori Noi”, Anul XXVI, nr. 7459, Suceava, Decembrie 1971.