„Căpitan de hoţi”

La 14/26 l.c. fu arestat în Suceavă Ilie a Dochiţei a lui Mihăilă Rusu Cioflinc, renumitul căpitan de hoţi din munţi, care a fugit astă toamnă din arestul din Câmpulung. Cioflinc e descendentul unei familii tătăreşti şi face pe deplin onoare moşilor şi strămoşilor săi, cari au fost foarte des găzduiţi în criminale pentru omorurile şi jafurile comise prin munţi. La 26 l.c. demineaţa, venind sergentul de jandarmarie din Stulpicani, Andronic, ca martor la o pertractare, l’a prins pe Cioflinc înaintea tribunalului, care - după cum se presupune - a venit la Suceavă cu intenţia de a scăpa pe trii complici de ai lui, cari fură condamnaţi în luna aceasta pentru o prădare comisă în Găineşti-România”.

„Gazeta Bucovinei”, Anul V, nr. 92, Noemvrie - Decemvrie 1895.

 

„Noi spaţii comerciale în Suceava”

„Asemenea multor oraşe ale patriei, Suceava era pînă acum cîţiva ani un simplu centru administrativ cu case vechi, înnegrite de vreme şi cu străzi înguste, prăfuite. La blocul turn sucevenii vor avea o surpriză: la parter o braserie, iar la mezanin o cofetărie. În partea opusă, în faţa blocului turn, se va deschide un restaurant cu o pergolă. La subsolul restaurantului se va da în folosinţă crama Sucevei...mai departe va fi instalată o unitate CEC, apoi Farmacia nr. 1, un magazin de galanterie, biroul de voiaj CFR şi în sfîrşit agenţia ONT Carpaţi”.

„Zori Noi”, Anul XVIII, nr. 4974, Suceava, Decembrie 1963.