„Reducerea valorii medii pentru vinuri”

„Camera de Comerţ şi Industrie comunică că valoarea medie pentru calcularea impozitului pe lux şi cifra de afaceri pentru vinuri în orice fel de vase, afară de sticle şi ulcioare, a fost redusă la lei 800 suta de kilograme”.

„Cuvântul Ţărănimii”, Anul X, Nr. 248, 29 Ianuarie 1931.

 

„Furnalul de var din Pojorîta”

Pentru asigurarea condiţiilor optime necesare desfăşurării procesului de producţie, muncitorii şi tehnicienii de la furnalul de var din Pojorîta au efectuat o serie de lucrări pregătitoare. În urma întrebuinţării cuptorului circular în anul trecut, acesta avea unele stricăciuni. Într-un timp relativ scurt, s-a executat repararea interiorului şi exteriorului cuptorului. S-au reparat bordurile de la gurile de foc şi gaze, de la canalele secundare şi canalul principal de la uşile încărcătoare precum şi picioarele de susţinere ale scheletului. Încărcarea varului se făcea pînă acum greoi. În urma amenajării unei rampe pe o lungime de 150 ml această operaţie se face într-un timp mai scurt şi în condiţiuni bune”.

„Zori Noi”, Anul X, nr. 2538, Suceava, Ianuarie 1956.

 

„Mlaştina călduţă a birocraţiei ”

Există unii funcţionari adînc împotmoliţi în mlaştina călduţă a birocraţiei, care şi-au alcătuit o veritabilă artă din <pasarea> sistematică a propriilor lor obligaţii de serviciu. Asemenea indivizi şi-au stabilit şi proporţii: pe cît posibil să rezolve doar 50 la sută din hîrtiile şi problemele ce le sînt adresate nemijlocit. Pe celelalte le <pasează> colegilor ori instituţiilor similare cu <n-avem aşa ceva>, <nu e de competenţa noastră>, <adresaţi-vă la uşa X>, <nu ne ocupăm>, etc. şi aşa oamenii, sau inofensiva hîrtie intrată pe mîna birocratului comod, umblă pe drumuri fără nici un rezultat, mult şi bine”.

„Zori Noi”, Anul XXIV, nr. 6868, Suceava, Ianuarie 1970.