În perioada 25 – 30 ianuarie vor avea loc acțiuni în cadrul săptămânii de prevenire a violenței în mediul școlar, ce face parte din proiectul de responsabilizare socială RESPECT. Proiectul se desfășoară pe parcursul unui an școlar și cuprinde componentele: Responsabilitate. Educație. Siguranță. Prevenție. Emoție (gestionarea emoțiilor). Comunicare. Toleranță. Mottoul ediției a VII-a este „Fii bun de câte ori este posibil. Întotdeauna este posibil!”

În perioada 25 – 30 ianuarie 2021, după cum a spus coordonatorul proiectului RESPECT, prof. Tatiana Vîntur, inspector școlar IȘJ Suceava, vor avea loc acțiuni care au scopul de a preveni agresivitatea și violența în mediul școlar prin crearea unui mediu educațional armonios, incluziv, mediu propice de exersare a comportamentelor și atitudinilor civilizate, astfel încât fiecare elev să se simtă încurajat, motivat, în deplină siguranță, să se manifeste cu responsabilitate, să fie capabil să-și gestioneze emoțiile, printr-o atitudine tolerantă, nondiscriminatorie, comunicând activ, asertiv și nonviolent. Vă reamintim că proiectul RESPECT - „Creator de  educație”, ediția 2020 (https://www.creatorideeducatie.ro/concurs/campania-de-prevenire-a-violentei-r-e-s-p-e-c-t/), a fost premiat în cadrul selecției naționale de „promovare a acelor cadre didactice care au o contribuție remarcabilă în creșterea atractivității școlii, insuflându-le elevilor bucuria de a învăța, de a înțelege și de a descoperi lumea în care trăim”.

 

·       Crearea unui mediu educațional armonios

 

Săptămâna prevenirii violenței în mediul școlar include Ziua internațională a nonviolenţei în școală, 30 ianuarie, ziua comemorării morții lui Mahatma Gandhi, supranumit părintele independenţei Indiei şi iniţiatorul mişcărilor de revoltă nonviolente, cel care spunea: „Nonviolenţa este arma celor puternici.”

Obiectivele proiectului vizează, după cum a precizat inspectorul școlar Tatiana Vîntur: crearea unui mediu educațional armonios, incluziv, în care fiecare elev să se simtă încurajat, motivat, în deplină siguranță; diminuarea cazurilor de violență din mediul școlar prin acțiuni educative specifice componentelor RESPECT: (Responsabilitate. Educație. Siguranță. Prevenție. Emoție. Comunicare. Toleranță.); oferirea de alternative educaționale pentru petrecerea timpului liber prin implicarea elevilor în activități extrașcolare, de învățare nonformală.

„Campania de prevenire a violenței RESPECT răspunde nevoilor educaționale din comunitățile școlare, este un instrument de intervenție strategică județeană, un instrument inovativ de reducere a manifestărilor agresive în spațiul școlar - efecte ale tensiunilor sociale, ale schimbărilor produse la nivelul şcolii, de democratizare a şcolii. RESPECT răspunde nevoii de a realiza un climat educațional armonios, incluziv, sigur și impune reevaluări de rol, de statut, de norme şi valori în mediul școlar”, spune Tatiana Vîntur, care propune câteva modalități de realizare a proiectului: exersarea strategiilor și tehnicilor de prevenire a violenței în cadrul orelor de dirigenție, activităților de suport educațional pentru elevi și părinți, activități extrașcolare; aplicarea tehnicilor de negociere a conflictelor și de mediere: conflictele din jurul nostru, înțelegerea conflictelor, cauzele și efectele conflictului, rezolvarea conflictelor, medierea conflictului, calitățile mediatorului, etape în rezolvarea conflictelor, ascultă și personajul „negativ”, fenomenul de bullying, cyberbullying, „teatru forum”; webinar de diseminare și valorizare a bunelor practici, pe 30 ianuarie, la ora 11.00, „Fii bun de câte ori este posibil. Întotdeauna este posibil!”.

 

·       Bilanț

 

Campania RESPECT a implicat în anul școlar precedent 180 de școli și peste 40.000 de copii și tineri, 4.000 de părinți și peste 1500 cadre didactice. Proiectul constituie un cadru inovativ de realizare a cooperării dintre școală și autoritățile locale, în vederea creşterii gradului de siguranţă al elevilor. Printre rezultatele campaniei sunt menționatenumărul cazurilor de violență au scăzut; s-au creat premisele unui climat de siguranță, incluziv, armonios; s-au diminuat comportamentele agresive, violente în favoarea atitudinilor tolerante, nondiscriminatorii, de acceptare și autocontrol; activităţile extra-curriculare, extrașcolare s-au diversificat: (săptămâna nonviolenţei, săptămâna siguranței; concursuri/expoziţii tematice); munca în echipă, intervențiile colective și cooperarea interinstituțională sunt atribute ale campaniei RESPECT.